Jul 16, 2019   6:43 p.m. Drahomír
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Oldřich Ondráček, PhD.
Identification number: 2082
University e-mail: oldrich.ondracek [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Institute of Electronics and Phototonics (FEEIT)

Contacts     Lesson     Publications     Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Dissertation thesis
Thesis title:Design of efficient signal processing algorithms for selected MIMO and massive MIMO systems
Written by (author): Ing. Peter Olšovský, PhD.
Department: Institute of Electronics and Phototonics (FEEIT)
Thesis supervisor: doc. Ing. Oldřich Ondráček, PhD.
Opponent 1:Ing. Ivan Gašparík, PhD.
Opponent 2:prof. Ing. Vladimír Wieser, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh efektívnych algoritmov spracovania signálov pre vybrané systémy MIMO a masívne MIMO
Summary:Technológia MIMO zlepšuje priepustnosť a spoľahlivosť bezdrôtových systémov. V systémoch MIMO môže informácia o stave kanála CSI vo vysielači významne zlepšiť systémové vlastnosti. Informácia CSI môže byť úplná alebo čiastočná pre vysielač. Využitie takejto informácie o kánali umožňuje zvýšenie kapacity kanála a zníženie chybovosti, s nižšou zložitosťou hardvéru. Funkciou lineárneho predkodéra ako viacmódového beamformera je priestorové smerovanie signálu a prideľovanie výkonu na základe informácie CSI vo vysielači. Predkodér je navrhnutý pre využitie dynamickej informácie CSI vo vysielači v systémoch na báze priestorovo-časového blokového kódu. Je prezentovaná Alamoutiho vysielacia diverzitná metóda, vrátane kódovacích a dekódovacích algoritmov, a jej výkonových vlastností. Vyhodnotená je chybovosť BER predkódovaného systému SU-MIMO-OSTBC pri použití Alamoutiho schémy STBC typu 2×2. Nedávno bol navrhnutý systém masívne MIMO s cieľom využiť výhodu konvenčného systému MIMO, ale v oveľa väčšej miere. Systém masívne MIMO môže dosiahnuť oveľa väčšiu kapacitu bez toho, aby požadoval viac rádiového spektra. Avšak jeho implementácia je stále náročná kvôli niektorým výzvam, ako je napr. kontaminácia pilotných signálov. Potreba vyššej prenosovej rýchlosti viedla k návrhu ďalšej technológie, nazývanej systém masívne MIMO vo frekvenčnom pásme milimetrových vĺn (MMV), ktorá ponúka väčšiu šírku pásma v porovnaní so súčasnými bezdrôtovými systémami. Z dôvodu vyššieho útlmu prenosovej cesty vo frekvenčnom pásme MMV a charakteru kanála chudobného na rozptyľovače vo frekvenčnom pásme MMV sa na zlepšenie výkonových vlastností systémov masívne MIMO vo frekvenčnom pásme MMV používajú metódy beamformingu s veľkými anténnymi poľami a Alamoutiho kódovacia schéma. Efektívnosť navrhnutých algoritmov je overená pomocou simulácií v programovom prostredí MATLAB.
Key words:MIMO, Alamoutiho schéma STBC, systém masívne MIMO vo frekvenčnom pásme milimetrových vĺn, hybridný beamforming, MATLAB

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited