Jun 20, 2018   10:57 p.m. Valéria
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Peter Pištek, PhD.
Identification number: 20920
University e-mail: 2007240243 [at] stuba.sk
University e-mail: peter.pistek [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Institute of Computer Engineering and Applied Informatics (FIIT)
Vice-dean - Faculty of Informatics and Information Technologies

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Multimedia aplication for Funtoro´s nested system
Written by (author): Ing. Tomáš Škriečka
Department: Institute of Computer Systems and Networks (FIIT)
Thesis supervisor: Ing. Peter Pištek, PhD.
Opponent:Ing. Ján Maťo
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Multimediálna aplikácia pre vnorený systém Funtoro
Summary:Táto práca, zameraná na vývoj aplikácie pre vnorené systémy Funtoro s využitím existujúcej MOD architektúry, je rozdelená na dve časti. Prvá časť obsahuje analýzu existujúcich riešení vnorených systémov spoločnosti Funtoro pre osobné automobily, vlaky a autobusy s podrobným popisom jednotlivých zariadení a analýzu existujúcich riešení multimediálnych systémov iných spoločností. Táto analytická časť rozoberá aj technológiu GPS a existujúce navigačné systémy využívajúce GPS a mapy. V závere analytickej časti sú popísané a porovnané konkrétne existujúce riešenia podobné s vyvíjanou aplikáciou. Druhá časť obsahuje špecifikáciu požiadaviek vyplývajúcu z analytickej časti, samotný návrh riešenia a implementáciu aplikácie turistického sprievodcu so záujmovými bodmi. V závere práce sa nachádza technická dokumentácia s používateľskou príručkou. Výsledným produktom je aplikácia zobrazujúca aktuálnu pozíciu na mape so záujmovými bodmi a po prejazde v okolí záujmového bodu sa spustí priradený multimediálny súbor.
Key words:multimédiá, media on demand, mapa

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited