Jun 20, 2018   10:58 p.m. Valéria
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Peter Pištek, PhD.
Identification number: 20920
University e-mail: 2007240243 [at] stuba.sk
University e-mail: peter.pistek [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Institute of Computer Engineering and Applied Informatics (FIIT)
Vice-dean - Faculty of Informatics and Information Technologies

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Multimedia systems for taxi services
Written by (author): Ing. Martin Polák
Department: Institute of Computer Systems and Networks (FIIT)
Thesis supervisor: Ing. Peter Pištek, PhD.
Opponent:Ing. Ján Maťo
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Multimediálne systémy pre taxislužby
Summary:Tento projekt sa zameriava na vytvorenie nového komplexného multimediálneho a informačného systému pre taxíky, ktorý dnes nepozná reálnu obdobu. Konkurencia poukazuje na potenciál v tejto oblasti -- primárne sa však zameriavajú iba na reklamu, ktorá používateľa viac odrádza ako priťahuje. Systém vytvorený v tejto práci sa primárne zameriava na ochranu zákazníka pred oklamaním zo strany taxi služby, keďže si neustále dokáže sledovať odporúčanú trasu a taktiež reálne prejdenú trasu na mape spolu s reálne prejdenými kilometrami. Pridanou hodnotou je možnosť prehrávania multimediálneho obsahu, sledovanie živej televízie a taktiež internetový prehliadač. K projektu patrí dokumentácia obsahujúca analýzu oblasti zaoberajúca sa spoznaním podobných, existujúcich riešení. V časti opis riešenia je návrh, implementácia a overenie, ktoré berú do úvahy všetky aspekty reálneho nasadenia od využitia komunikácie s dispečingom cez lokálnu komunikáciu v rámci taxíku až po návrh softvérového riešenia v rámci tabletu. Technická dokumentácia obsahuje detailný popis implementácie a postupy na nastavenie systému.
Key words:multimediálne systémy, taxíky, taxi služby, taxislužby, multimédiá, Android

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited