Jun 20, 2018   10:57 p.m. Valéria
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Peter Pištek, PhD.
Identification number: 20920
University e-mail: 2007240243 [at] stuba.sk
University e-mail: peter.pistek [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Institute of Computer Engineering and Applied Informatics (FIIT)
Vice-dean - Faculty of Informatics and Information Technologies

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Information system for public transport
Written by (author): Ing. Martin Baňas
Department: Institute of Computer Systems and Networks (FIIT)
Thesis supervisor: Ing. Peter Pištek, PhD.
Opponent:Ing. Martin Vojtko, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Informačný systém pre mestskú hromadnú dopravu
Summary:Cieľom práce je vytvorenie informačného systému, ktorý je nainštalovaný vo vozidlách MHD. Na monitoroch nachádzajúcich sa vo vozidle informuje cestujúcich o aktuálnej linke a navyše prehráva multimediálny obsah. Prehrávanie je spúšťané na základe pozície vozidla, takže obsah sa môže týkať oblasti, ktorou vozidlo prechádza. Bakalárska práca analyzuje problematiku družicových pozičných systémov. Ďalej špecifikuje a porovnáva Funtoro zariadenia. Práca tiež analyzuje vytvorené bakalárske projekty a existujúce riešenia. Poznatky a ponaučenia získané v analýze sú využité v návrhu a implementácií systému. V opise riešenia sú definované špecifikácie vytváranej aplikácie, architektonický návrh systému a návrh aplikácií. Vytvorená aplikácia na základe polohy vozidla zobrazuje na monitoroch zastávky obsluhovanej linky. Po vstúpení vozidla do vymedzenej oblasti, tzv. bodu záujmu, spúšťa prehrávanie vybranej video sekvencie. Aplikácia zhromažďuje polohu vozidla a spolu s vypočítaným meškaním ju odosiela na server. Serverová aplikácia pracuje s databázou a vybavuje API volania spúšťané HTTP požiadavkami z aplikácie pre vozidlo. Serverová aplikácia tiež poskytuje webové rozhranie, pomocou ktorého je možné pracovať s bodmi záujmu. Serverová časť kooperuje s bakalárskym projektom Martina Hudeca.
Key words:mestská hromadná doprava, funtoro, android, informačný systém, gps, databáza

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited