Jun 20, 2018   10:56 p.m. Valéria
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Peter Pištek, PhD.
Identification number: 20920
University e-mail: 2007240243 [at] stuba.sk
University e-mail: peter.pistek [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Institute of Computer Engineering and Applied Informatics (FIIT)
Vice-dean - Faculty of Informatics and Information Technologies

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Reservation system for coach transportation
Written by (author): Ing. Marián Čarnoký
Department: Institute of Computer Systems and Networks (FIIT)
Thesis supervisor: Ing. Peter Pištek, PhD.
Opponent:Ing. Miroslav Siebert, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Rezervačný systém pre diaľkové autobusové dopravné linky
Summary:Podľa zadania bakalárskeho projektu je úlohou práce analyzovať platformu Funtoro, jej časti a periférie využívané v reálnej prevádzke. Úlohou bolo vytvoriť systém, ktorý umožní cestujúcim rezerváciu a zakúpenie cestovných lístkov cez Internet pre diaľkový autobusový spoj. Tento systém taktiež umožní vodičovi prezeranie zakúpených lístkov. Pre navrhnutie tohto systému bolo potrebné spraviť analýzu Funtoro zariadení využívaných v autobusoch a existujúcich konkurenčných riešení na rezerváciu a zakúpenie cestovných lístkov. Po spracovaní výsledkov analýzy bol navrhnutý rezervačný systém, ktorý sa skladá z viacerých častí. Skladá sa z Android aplikácie, ktorá umožňuje cestujúcim registráciu, prihlásenie a nastavenie používateľských informácií v systéme. Systém taktiež umožňuje používateľom zakúpenie viacerých druhov a kusov cestovných lístkov. Umožňuje aj rezerváciu miesta pre cestujúceho v autobuse. Do systému sa môže prihlásiť aj vodič autobusu, ktorý so svojim špeciálnym účtom, s vyššími privilégiami, môže prezerať zakúpené lístky svojho autobusového spoju. Zakúpené lístky vie pomocou systému kontrolovať pri nastupovaní cestujúcich do autobusu. Aplikácia komunikuje s databázovým serverom pomocou internetového pripojenia, kam posiela a odkiaľ prijíma údaje. Bežný používateľ má aplikáciu nainštalovanú vo svojom Android zariadení verzie 2.2+ a vodič používa aplikáciu, ktorá je nainštalovaná na MOD serveri v autobuse.
Key words:Autobus, Funtoro, Android, Rezervácia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited