Jun 20, 2018   10:56 p.m. Valéria
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Peter Pištek, PhD.
Identification number: 20920
University e-mail: 2007240243 [at] stuba.sk
University e-mail: peter.pistek [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Institute of Computer Engineering and Applied Informatics (FIIT)
Vice-dean - Faculty of Informatics and Information Technologies

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Multimedia system for public train transportation
Written by (author): Ing. Ondrej Gono
Department: Institute of Computer Systems and Networks (FIIT)
Thesis supervisor: Ing. Peter Pištek, PhD.
Opponent:Ing. Katarína Jelemenská, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Multimediálny systém pre osobnú vlakovú dopravu
Summary:Cieľom mojej práce je vytvorenie programového systému pre centrálny prvok vagóna, ktorý bude využívať zariadenie Funtoro. V práci analyzujem konkurenčné riešenia a porovnávam vlastnosti a služby, ktoré ponúkajú. V analýze zariadení som sa venoval zariadeniam platformy Funtoro, keďže pre ne je tento systém vyvíjaný, a preto bolo potrebné sa s nimi oboznámiť. V poslednej časti analýzy som rozoberal informačný vlakový systém implementovaný na fakulte, na ktorý moja práca nadväzuje. V práci uvádzam požiadavky na výsledný systém a jeho návrh. V ďalších kapitolách opisujem implementáciu vytvorenej aplikácie a záver práce obsahuje technickú príručku, ktorá popisuje používanie aplikácie a vysvetľuje zaujímavé alebo dôležité časti programu. Výsledkom mojej práce je aplikácia určená pre zariadenia so systémom Android 4.2.2, prípadne vyšším, umožňujúca zariadeniu komunikovať so zvyškom systému a prehrávať multimediálny obsah.
Key words:Funtoro, Multimediálny systém, Android

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited