19. 6. 2018  12:34 Alfréd
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Peter Pištek, PhD.
Identifikačné číslo: 20920
Univerzitný e-mail: 2007240243 [at] stuba.sk
Univerzitný e-mail: peter.pistek [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Ústav počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky (FIIT)
Prodekan - Fakulta informatiky a informačných technológií

Kontakty     Výučba     Záverečná práca     Projekty     
Publikácie     Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Multimediálny systém pre osobnú vlakovú dopravu
Autor: Ing. Ondrej Gono
Pracovisko: Ústav počítačových systémov a sietí (FIIT)
Vedúci práce: Ing. Peter Pištek, PhD.
Oponent:Ing. Katarína Jelemenská, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Multimediálny systém pre osobnú vlakovú dopravu
Abstrakt:Cieľom mojej práce je vytvorenie programového systému pre centrálny prvok vagóna, ktorý bude využívať zariadenie Funtoro. V práci analyzujem konkurenčné riešenia a porovnávam vlastnosti a služby, ktoré ponúkajú. V analýze zariadení som sa venoval zariadeniam platformy Funtoro, keďže pre ne je tento systém vyvíjaný, a preto bolo potrebné sa s nimi oboznámiť. V poslednej časti analýzy som rozoberal informačný vlakový systém implementovaný na fakulte, na ktorý moja práca nadväzuje. V práci uvádzam požiadavky na výsledný systém a jeho návrh. V ďalších kapitolách opisujem implementáciu vytvorenej aplikácie a záver práce obsahuje technickú príručku, ktorá popisuje používanie aplikácie a vysvetľuje zaujímavé alebo dôležité časti programu. Výsledkom mojej práce je aplikácia určená pre zariadenia so systémom Android 4.2.2, prípadne vyšším, umožňujúca zariadeniu komunikovať so zvyškom systému a prehrávať multimediálny obsah.
Kľúčové slová:Funtoro, Multimediálny systém, Android

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene