Jun 20, 2018   10:58 p.m. Valéria
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Peter Pištek, PhD.
Identification number: 20920
University e-mail: 2007240243 [at] stuba.sk
University e-mail: peter.pistek [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Institute of Computer Engineering and Applied Informatics (FIIT)
Vice-dean - Faculty of Informatics and Information Technologies

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Information system for public transport
Written by (author): Ing. Martin Hudec
Department: Institute of Computer Systems and Networks (FIIT)
Thesis supervisor: Ing. Peter Pištek, PhD.
Opponent:Ing. Martin Vojtko, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Informačný systém pre mestskú hromadnú dopravu
Summary:Cieľom tejto práce bol návrh a implementácia systému pre zobrazovanie aktuálnych informácií o mestskej hromadnej doprave vo pomocou mobilnej aplikácie pre OS Android. Aplikácia má poskytovať používateľovi informatívny obsah prispôsobený jeho aktuálnej polohe. Hlavným zdrojom aktuálnych údajov o vozidlách pre túto prácu je Funtoro HD infotainment server. V dokumente je obsiahnutá analýza existujúcich riešení podobných mobilných aplikácií a rôznych spôsobov určovania polohy mobilných zariadení. Analýza ďalej obsahuje opis zariadenia Funtoro HD infotainment server. Obsah práce dopĺňa návrh riešenia a špecifikácia požiadaviek na vytváraný systém. Časť implementácia opisuje spôsob, akým jednotlivé časti systému fungujú a ako systém spolupracuje s kooperujúcou bakalárskou prácou Martina Baňasa. Výsledná implementácia práce pozostáva z troch aplikácií. Hlavná mobilná aplikácia spolupracuje so serverovou aplikáciou, pomocou ktorej získava jednotlivé údaje a následne ich zobrazuje na obrazovke mobilného zariadenia. Serverová aplikácia sa stará o vyberanie záznamov z databázy a obsluhu jednotlivých API volaní. Tretia aplikácia predstavuje simulátor vozidiel, ktorý slúži na testovanie správnej funkčnosti systému.
Key words:funtoro , mobilná aplikácia , informačný systém, Mestská hromadná doprava, gps , android, databáza

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited