12. 11. 2019  2:27 Svätopluk
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Martin Necpal, PhD.
Identifikačné číslo: 20985
Univerzitný e-mail: martin.necpal [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Katedra obrábania a počítačovej podpory technológií (UVTE MTF)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Dizertačná práca
Názov práce:Automatizované navrhovanie technologických postupov a začlenenie do súčasných CAx systémov
Autor: Ing. Martin Necpal, PhD.
Pracovisko: Ústav výrobných technológií (MTF)
Vedúci práce: prof. Dr. Ing. Jozef Peterka
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Automatizované navrhovanie technologických postupov a začlenenie do súčasných CAx systémov
Abstrakt:CAPP systém zohráva vzhľadom na vhodné dostupné zdroje a projektové obmedzenia kľúčovú úlohu pre integráciu dizajnu výroby alebo montážnych systémov. Vyvíjajú sa mnohé CAPP systémy. Rôzne výskumy prijímajú rôzne pokrokové techniky a prístupy, ako napríklad základné plošné a objemové modelovanie tvaru, naprogramované objektovo orientovane technologické databázy, variantné systémy ako aj využitie pokrokových výpočtových metód zahrnutých v expertných systémoch a umelej inteligencii. V poslednej dobe medzi výskumníkmi získavajú najviac pozornosti aplikácie techník umelej inteligencie ako napr. Genetické algoritmy, Umelé neurónové siete, Fuzzy logika, Extrakcia plôch z CAD súborov. Elimináciou ľudského činiteľa medzi dizajnom a plánovaním výrobných procesov, automatickým rozpoznávaním plôch sa celkovo zlepšuje efektivita výrobných systémov. Vhodnejšie, rôzne prístupy plánovania procesov sa dajú nájsť v spojení s rýchlim vývojom výpočtových metód a umelej inteligencie. V mojej práci je použitý princíp rozpoznávania plôch, s využitím výrobných informácii, ktoré sú použiteľné pri obrábaní. Systém pracuje ako expertný systém využívajúci aproximatívnu fuzzy inferenciu a je vyvíjaný v prostredí Microsoft Visual Studio s využitím Windows API a programovacieho jazyka Visual Basic.
Kľúčové slová:CAPP, CAD, Expertný Systém

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie vyhotovenej digitálnej rozmnoženiny školského diela online prostredníctvom internetu bez obmedzenia, vrátane práva poskytnúť sublicenciu tretej osobe na študijné, vedecké, vzdelávacie a informačné účely.


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanieZáverečná prácaPrílohy práce

Časti práce s odloženým zverejnením:

Posudky záverečnej práce neobmedzene