26. 10. 2020  20:09 Demeter
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Tomáš Soták, PhD.
Identifikační číslo: 21140
Univerzitní e-mail: tomas.sotak [at] stuba.sk
 

Kontakty     Absolvent     
     
     
Projekty     Publikace
     
Vedené práce
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Bakalářská práce
Název práce:
Katalytická premena xylánu
Autor: Ing. Patrícia Paulovičová
Pracoviště:
Vedoucí práce:
Oponent:Ing. Zuzana Cvengrošová, CSc.
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

Název práce:
Katalytická premena xylánu
Abstrakt:
Bakalárska práca sa zameriava na prípravu organických kyselín predovšetkým kyseliny maleínovej z obnoviteľných zdrojov ako je biomasa. Biomasa predstavuje alternatívu, ktorou možno nahradiť chemikálie vznikajúce z fosílnych zdrojov. Ako východiskové látky pre štúdium katalytickej oxidácie sa použili xylán a xylóza. Reakcie prebiehali vo vsádzkových nerezových reaktoroch v rozsahu teplôt 100-200°C, tlaku O2 0,8 MPa počas 18 hodín. Na reakciu sa použili pripravené pyrofosfátové katalyzátory Cu2O2P7 s rôznymi molovými pomermi Cu/P v rozsahu 0,25-2,0. Štúdiom vplyvu mólového pomeru Cu/P pyrofosfátového Cu katalyzátora, ako aj vplyvu reakčnej teploty v procese oxidácie xylánu sa zistilo, že najlepšie výsledky sa dosiahli použitím katalyzátora s molovým pomerom Cu/P = 0,25 pri teplote 140°C. Pri uvedených reakčných podmienkach vznikla kyselina maleínová vo výťažku 7,1%, kyselina octová 6,9% a furfural 0,5%. Katalytickou oxidáciou xylózy sa najlepšie výsledky dosiahli použitím pyrofosfátového Cu katalyzátora s molovým pomerom Cu/P = 0,25 pri reakčnej teplote 100°C. Výťažok kyseliny maleínovej predstavoval 5,6%, kyseliny octovej 0,7% a furfuralu 2,6%.
Klíčová slova:pyrofosfáty Cu, xylán, xylóza, kyselina maleínová, oxidácia

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně