26. 10. 2020  20:07 Demeter
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Tomáš Soták, PhD.
Identifikační číslo: 21140
Univerzitní e-mail: tomas.sotak [at] stuba.sk
 

Kontakty
     
Absolvent
     
     
Závěrečná práce     
Projekty     Publikace
     
Vedené práce
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Diplomová práce
Název práce:
Selektívne katalyzátory pre oxidáciu furfuralu v kvapalnej fáze
Autor:
Pracoviště:
Vedoucí práce:
Ing. Tomáš Soták, PhD.
Oponent:
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:
Selektívne katalyzátory pre oxidáciu furfuralu v kvapalnej fáze
Abstrakt:
Témou diplomovej práce bolo štúdium aktivity katalyzátorov v procese selektívnej oxidácie furfuralu v kvapalnej fáze so zameraním na kyselinu maleínovú ako hlavný produkt reakcie. Pripravili sa rôzne typy oxidačných katalyzátorov, hlavne na báze medi, železa a vanádu. Študoval sa vplyv rôznych pyrofosfátov kovov, vplyv mólového pomeru Cu/P u katalyzátora Cu2P2O7 a mólového pomeru Ca/Cu u katalyzátora CaCuP2O7, rôzne typy Fe a V katalyzátorov, ako aj vplyv reakčnej teploty a tlaku kyslíka na výťažok a selektivitu kyseliny maleínovej. Na testovanie pripravených katalyzátorov sa použili 4 nerezové reaktory so sklenenou vložkou a manometrom na meranie tlaku. Na miešanie zmesi sa používalo magnetické miešadlo s nastaviteľnou frekvenciou miešania. Oxidácia furfuralu v kvapalnej fáze prebiehala pri tlaku kyslíka 0,8 MPa a teplote 115°C po dobu 18 hodín za stáleho miešania. Na základe výsledkov analýz jednotlivých reakcií možno tvrdiť, že zo série oxidov kovov ako katalyzátorov je najvhodnejším V2O5. Použitím 5 hm.% V2O5 na nosiči SiO2 sa získal výťažok MA 30,1 hm.%. Zo série katalyzátorov na báze Fe bol najlepším katalyzátorom Fe3O4 nanesený na grafénovom nosiči. Výťažok MA dosahoval v tomto prípade 28,4 hm.% pri selektivite 49,7 hm.%. Štúdiom pyrofosfátov kovov ako katalyzátorov sa zistilo, že najvyšší výťažok poskytoval pyrofosfát Cu2P2O7. Výťažok MA dosahoval 33,1 hm.% pri selektivite tvorby MA 59,0 hm.%. Optimálnymi podmienkami reakcie sú teplota 115°C a tlak kyslíka 0,8 MPa. Najlepšie výsledky sa dosiahli použitím katalyzátora CaCuP2O7 s mólovým pomerom Ca/Cu=1, kde vznikla MA s výťažkom 45,0 hm.% pri selektivite 66,2 hm.%. Na základe materiálovej bilancie procesu sa zistilo, že oxidáciou 2-FA za prítomnosti katalyzátorov okrem požadovanej MA vznikajú vedľajšie produkty reakcie: furán-2-karboxylová kyselina, CO2 v malom množstve a polymér. Práve množstvo vznikajúceho polyméru bolo vysoké pri každej vzorke.
Klíčová slova:
furfural, kyselina maleínová, katalyzátor, oxidácia

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně