26. 10. 2020  20:15 Demeter
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Tomáš Soták, PhD.
Identifikační číslo: 21140
Univerzitní e-mail: tomas.sotak [at] stuba.sk
 

Kontakty
     
          
     
Projekty
     
Publikace     
Vedené práce
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Bakalářská práce
Název práce:Katalytické štiepenie biomasy na organické kyseliny
Autor:
Bc. Nikola Šulíková
Pracoviště:
Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)
Vedoucí práce:
Oponent:Ing. Zuzana Cvengrošová, CSc.
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Katalytické štiepenie biomasy na organické kyseliny
Abstrakt:Zameraním bakalárskej práce bola katalytická konverzia biomasy na organické kyseliny. Cieľom teoretickej časti práce bola literárna rešerš o organických kyselinách, ktoré možno vyrobiť z biomasy. Experimentálna časť bola zameraná na prípravu vanádových katalyzátorov a štúdium ich vplyvu v procese konverzie biomasy na organické kyseliny. Reakcie prebiehali vo vysokotlakových nerezových reaktoroch. Reakčné podmienky pre všetky reakcie boli rovnaké, a to: tlak O2 1,0 MPa, teplota 200°C a reakčný čas 5 hodín. Bolo preukázané, že na katalytickú konverziu celulózy na hlavný reakčný produkt – kyselinu mravčiu je najvhodnejší katalyzátor 0,5 hm. % MoO3 + 30 % V2O5/ SiO2. Výťažok kyseliny mravčej pri použití tohto katalyzátora bol 46,6 %.
Klíčová slova:
biomasa, konverzia biomasy, organické kyseliny, vanádové katalyzátory

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně