26. 10. 2020  20:15 Demeter
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Tomáš Soták, PhD.
Identifikační číslo: 21140
Univerzitní e-mail: tomas.sotak [at] stuba.sk
 

     
Absolvent          Závěrečná práce     
Projekty     Publikace     
Vedené práce
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Bakalářská práce
Název práce:
Katalytické premeny biomasy na organické kyseliny
Autor:
Pracoviště:
Vedoucí práce:
Oponent:
Ing. Zuzana Cvengrošová, CSc.
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:
Katalytické premeny biomasy na organické kyseliny
Abstrakt:Bakalárska práca bola zameraná na katalytickú premenu biomasy na organické kyseliny. Teoretická časť sa venovala možným spôsobom syntézy priemyselne významných organických kyselín z biomasy. Experimentálna časť sa zaoberala katalytickou oxidáciou celulózy, jednej zo zložiek biomasy, na kyselinu mravčiu ako hlavný reakčný produkt. Študoval sa vplyv rôznych katalyzátorov vo forme organických a anorganických zlúčenín medi. Experimenty boli uskutočnené vo vsádzkových vysokotlakových nerezových reaktoroch s neustálym miešaním. Všetky reakcie prebiehali po dobu 5 hodín, pri stálej teplote 200 °C a tlaku O2 1,0 MPa. Experimenty preukázali, že najvhodnejším katalyzátorom v procese oxidácie celulózy na kyselinu mravčiu je Cu2P2O7. Pri použití tohto katalyzátora sa dosiahol výťažok kyseliny mravčej 14,1%.
Klíčová slova:biomasa, oxidácia celulózy, medené katalyzátory, kyselina mravčia

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně