26. 10. 2020  20:03 Demeter
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Tomáš Soták, PhD.
Identifikační číslo: 21140
Univerzitní e-mail: tomas.sotak [at] stuba.sk
 

Kontakty
     
Absolvent
     
Výuka     Závěrečná práce     
     Publikace     Vedené práce
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Diplomová práce
Název práce:
Heterogénne katalyzátory pre oxidáciu furfuralu
Autor:
Pracoviště: Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)
Vedoucí práce:
Oponent:
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Heterogénne katalyzátory pre oxidáciu furfuralu
Abstrakt:
Témou diplomovej práce bola oxidácia furfuralu v prítomnosti heterogénnych katalyzátorov. Práca bola zameraná na štúdium pripravených katalyzátorov a ich prekurzorov, v ktorých katalyticky aktívnu zložku predstavoval vanád. Reakcie prebiehali v kvapalnej fáze so zameraním na kyselinu maleínovú ako hlavný produkt. Oxidácia furfuralu sa uskutočňovala vo vysokotlakových nerezových reaktoroch so sklenenými vložkami. Reakčná zmes pozostávala z furfuralu, katalyzátora a destilovanej vody Reakcie prebiehali pri reakčnej teplote 115 °C, tlaku kyslíka 0,8 MPa počas 18 hodín. Výsledky experimentov ukázali, že na oxidáciu furfuralu v kvapalnej fáze mali vplyv množstvo V2O5 fázy na nosiči, použitie rôznych nosičov katalyzátora, dopovanie V2O5 katalyzátorov s Mo, ale aj reakčná teplota a tlak kyslíka. Najvyšší výťažok a najvyššia selektivita tvorby kyseliny maleínovej sa získala použitím katalyzátora 1% MoO3 + 30% V2O5/SiO2 Sylobloc 46, a to 29%-ný výťažok s 34%-nou selektivitou tvorby požadovanej kyseliny. Konverzia furfuralu dosahovala 85,3 mol.%.
Klíčová slova:
kyselina maleínová, furfural, vanádové katalyzátory, oxidácia

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně