26. 10. 2020  19:41 Demeter
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Tomáš Soták, PhD.
Identifikační číslo: 21140
Univerzitní e-mail: tomas.sotak [at] stuba.sk
 
Vedecký pracovník KS II.b. CSc.,PhD. - Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)

Kontakty     Absolvent
     
Výuka
     
     
Projekty
     
     
Vedené práce
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Diplomová práce
Název práce:
Príprava cyklopentylmetyléteru použitím heterogénnych katalyzátorov
Autor: Ing. Zuzana Magyarová
Pracoviště:
Vedoucí práce: Ing. Tomáš Soták, PhD.
Oponent:
Ing. Zuzana Cvengrošová, CSc.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

Název práce:
Príprava cyklopentylmetyléteru použitím heterogénnych katalyzátorov
Abstrakt:
Vývoj nových technológií pre výrobu chemikálií a energie šetrnejších voči životnému prostrediu je jedným z hlavných predmetov výskumu 21. storočia. V tejto diplomovej práci sa skúmali možnosti výroby cylkopentylmetyléteru z cyklopentanolu a metanolu použitím rôznych heterogénnych kyslých katalyzátorov na báze aluminy a zeolitov. Reakcie prebiehali v prietokovom systéme s pevným lôžkom katalyzátora. Najlepšie výsledky sa získali pri použití zeolitu ZSM-5 s Si/Al pomerom 40 pri teplote 100 °C, hmotnostnom pomere metanolu k cyklopentanolu 5:1 a zaťažení katalyzátora 0.10 gCYPol/gKAT/h. Pri daných reakčných podmienkach sa dosiahli výťažky cyklopentylmetyléteru 86.6 % a cyklopenténu 16.2 % pri konverzii cyklopentanolu 96.2 %. Táto záverečná práca vznikla s podporou projektov: grant VEGA 1/808/18 a APVV-17-0302.
Klíčová slova:cyklopentylmetyléter, cyklopentanol, metanol, éterifikácia

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně