26. 10. 2020  19:34 Demeter
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Tomáš Soták, PhD.
Identifikační číslo: 21140
Univerzitní e-mail: tomas.sotak [at] stuba.sk
 
Vedecký pracovník KS II.b. CSc.,PhD. - Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)

Kontakty
     
Absolvent
     
          
     Publikace     Vedené práce
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:
Príprava éterov v prítomnosti heterogénnych katalyzátorov
Autor:
Pracoviště:
Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)
Vedoucí práce:
Oponent:Ing. Andrej Turan, PhD.
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Príprava éterov v prítomnosti heterogénnych katalyzátorov
Abstrakt:
Témou diplomovej práce bola príprava éterov v prítomnosti heterogénnych katalyzátorov. Teoretická časť sa venovala vlastnostiam, spôsobom prípravy a využitiu vybraných éterov. Experimentálna časť sa zaoberala procesmi éterifikácie cyklopentanolu s metanolom na cyklopentylmetyléter a tiež éterifikáciou tetrahydrofurfurylalkoholu s etanolom na etyltetrahydrofurfuryléter v prítomnosti katalyzátorov na báze zeolitov. Reakcie prebiehali v prietokovom reaktore s pevným lôžkom katalyzátora po dobu 6 hodín pri zaťažení katalyzátora 0,25 gsur.gkat-1.h-1 a prietoku dusíka 10 ml.min-1. Metanol a cyklopentanol, resp. etanol a tetrahydrofurfurylalkohol boli v hmotnostnom pomere 5:1. V oboch procesoch sa najlepšie výsledky dosiahli s použitím zeolitu ZSM-5 s pomerom Si/Al=40. V procese prípravy cyklopentylmetyléteru sa pri teplote 100 °C dosiahol výťažok 49,1 % pri konverzii cyklopentanolu 74,7 %. V procese prípravy etyltetrahydrofurfuryléteru sa dosiahol pri teplote 140 °C výťažok 11,0 % a konverzia tetrahydrofurfurylalkoholu bola 71,3 %. Na základe výsledkov experimentálnych meraní bol vypracovaný rámcový návrh technológie výroby cyklopentylmetyléteru s kapacitou výroby 100 kg cyklopentylmetyléteru za hodinu o čistote 99,9 %. Táto záverečná práca vznikla s podporou projektov VEGA 1/808/18, APVV-17-0302.
Klíčová slova:
etyltetrahydrofurfuryléter, tetrahydrofurfurylalkohol, etanol, zeolity, metanol, cyklopentylmetyléter, cyklopentanol

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně