26. 10. 2020  19:16 Demeter
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Tomáš Soták, PhD.
Identifikační číslo: 21140
Univerzitní e-mail: tomas.sotak [at] stuba.sk
 
Vedecký pracovník KS II.b. CSc.,PhD. - Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)

Kontakty
     
Absolvent
     
Výuka
     
     
     
     
Vedené práce
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Bakalářská práce
Název práce:
Selektívna oxidácia furfuralu
Autor:
Pracoviště:
Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)
Vedoucí práce:
Oponent:Ing. László Seemann
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

Název práce:
Selektívna oxidácia furfuralu
Abstrakt:
Témou bakalárskej práce je selektívna oxidácia furfuralu. Práca bola zameraná na prípravu katalyzátorov a ich prekurzorov, v ktorých katalyticky aktívnu zložku predstavoval vanád. Pripravené katalyzátory sa študovali v procese oxidácie furfuralu v plynnej fáze so zameraním na maleínanhydrid ako hlavný produkt. Reakcie oxidácie sa uskutočňovali v nerezovom prietokovom reaktore s pevným lôžkom katalyzátora. Nad katalyzátor sa dávkoval furfural pomocou lineárneho dávkovača. Reakcie prebiehali pri teplote 300°C, reakčnom čase 2+5 hodín a objemový prietok vzduchu bol 1200cm3/hodinu. Výsledky experimentov ukázali, že existujú rôzne vplyvy na katalytickú oxidáciu furfuralu v plynnej fáze. Medzi najvýznamnejšie patrí zaťaženie katalyzátora, reakčná teplota, prietok vzduchu, nosič katalyzátora a tiež použitie predohrevu vzduchu. Najlepšie výsledky v procese oxidácie furfuralu sa dosiahli v prítomnosti 30 hm.% V2O5/SiO2 Silobloc 46 katalyzátora, kde sa získala MA s výťažkom 14,8 mol.% a selektivitou 20,0 mol.%.
Klíčová slova:
oxidácia, furfural, vanádové katalyzátory

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně