5. 8. 2020  15:57 Hortenzia
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Peter Ballo, PhD.
Identifikačné číslo: 2121
Univerzitný e-mail: peter.ballo [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)

Kontakty
     
     Projekty
     
     
Orgány
     
Vedené práce     
     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na STU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.
Stav
Záverečná práca
Dokedy
Podrobnosti
1.
Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Csilla Balázsová
Štúdium pohybu planét v súvislosti od gravitačnej interakcie
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
2.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Đorđe Došenović
Preparation and characterization of thin films using FIB technique
máj 2019
Zobrazenie záverečnej práce
3.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Bronislava Gelušiaková
Mikroštruktúra a vlastnosti spevneného hliníka vhodného pre prípravu ultraľahkých kompozitných MgB2 supravodivých drôtov vhodných pre využitie v nízkych magnetických poliach
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
4.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Rastislav Charvát
Integrované webové rozhranie
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
5.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Ivan Kundrata
Nové technológie pre vysoko kapacitné batérie
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
6.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Ivan Kundrata
Využitie tenkých vrstiev oxidu titaničitého pre batérie.
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
7.
Záverečná práca je nekompletnáDizPAutor: Ing. Pavel Ludvik
Návrh numerických metód pre výpočet reálnych elektromagnetických polí.
máj 2019
Zobrazenie záverečnej práce
8.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Marek Mikuš
Matematické a fyzikálne aspekty kvantového počítania
máj 2019
Zobrazenie záverečnej práce
9.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Michal Okál
Ab initio simulácie spinovo závislých efektov
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
10.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Matej Polák
Príprava vzdialeného experimentu
máj 2010
Zobrazenie záverečnej práce
11.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Matej Polák
Vzdialený experiment
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
12.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Jaromír Sukuba
Testovanie kvality povrchu pomocou Brewsterovho mikroskopu (BM)
december 2008Zobrazenie záverečnej práce
13.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Roman Šrank
Tvorba paralelných aplikácií v jazyku OpenCL pre simuláciu amorfných a kryštalických štruktúr
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
14.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Dávid Švec
Automatizované pracovisko na meranie optickej odozvy bolometrických materiálov.
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
15.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: Ing. Ferdinand Vavrík, PhD.
Anténne fázové systémy
február 2019Zobrazenie záverečnej práce
16.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Ferdinand Vavrík, PhD.
Masivne paralelné numerické simulácie elektromagnetických polí.
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
17.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Ferdinand Vavrík, PhD.
Numerická simulácia interakcie elektromagnetickej vlny s prekážkou.
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
18.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizP
Autor: Ing. Eva Vitkovská, PhD.
Numerická simulácia vlastností tuhých látok na mikroskopickej úrovni
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
19.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Eva Vitkovská, PhD.
Superpočítačové simulácie vlastností tuhých látok
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
20.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Eva Vitkovská, PhD.
Určenie parametrov tuhých látok z prvých princípov
máj 2010
Zobrazenie záverečnej práce
21.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Marek Žiak
Navigácia a lokalizácia robota v uzavretom priestore
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BP
Bakalárska práca
DP
Diplomová práca
DizP
Dizertačná práca
HabPHabilitačná práca
RigP
Rigorózna práca
TzDizP
Tézy dizertačnej práce
ZpMBA
Záverečná MBA práca
ZP
Záverečná práca
ZPicv
Záverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzš
Záverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájenáZáverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdanáZáverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovanáZáverečná práca je rozpracovaná