14. 12. 2019  6:41 Branislava, Bronislava
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Peter Ballo, PhD.
Identifikačné číslo: 2121
Univerzitný e-mail: peter.ballo [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na STU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.StavTypZáverečná prácaDokedyPodrobnosti
1.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Csilla Balázsová
Štúdium pohybu planét v súvislosti od gravitačnej interakcie
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
2.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Đorđe Došenović
Preparation and characterization of thin films using FIB technique
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
3.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Bronislava Gelušiaková
Mikroštruktúra a vlastnosti spevneného hliníka vhodného pre prípravu ultraľahkých kompozitných MgB2 supravodivých drôtov vhodných pre využitie v nízkych magnetických poliach
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
4.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Rastislav Charvát
Integrované webové rozhranie
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
5.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Ivan Kundrata
Nové technológie pre vysoko kapacitné batérie
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
6.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ivan Kundrata
Využitie tenkých vrstiev oxidu titaničitého pre batérie.
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
7.Záverečná práca je nekompletnáDizPAutor: Ing. Pavel Ludvik
Návrh numerických metód pre výpočet reálnych elektromagnetických polí.
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
8.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Marek Mikuš
Matematické a fyzikálne aspekty kvantového počítania
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
9.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Patrik Novák, PhD.
Určenie hĺbkového profilu fázového zloženia tenkých vrstiev pomocou rtg difrakcie pri malom uhle dopadu.
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
10.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Michal Okál
Ab initio simulácie spinovo závislých efektov
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
11.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Matej Polák
Príprava vzdialeného experimentu
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
12.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Matej Polák
Vzdialený experiment
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
13.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jaromír Sukuba
Testovanie kvality povrchu pomocou Brewsterovho mikroskopu (BM)
december 2008Zobrazenie záverečnej práce
14.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Roman Šrank
Tvorba paralelných aplikácií v jazyku OpenCL pre simuláciu amorfných a kryštalických štruktúr
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
15.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Dávid Švec
Automatizované pracovisko na meranie optickej odozvy bolometrických materiálov.
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
16.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Ferdinand Vavrík, PhD.
Anténne fázové systémy
február 2019Zobrazenie záverečnej práce
17.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ferdinand Vavrík, PhD.
Masivne paralelné numerické simulácie elektromagnetických polí.
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
18.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Ferdinand Vavrík, PhD.
Numerická simulácia interakcie elektromagnetickej vlny s prekážkou.
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
19.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Eva Vitkovská, PhD.
Numerická simulácia vlastností tuhých látok na mikroskopickej úrovni
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
20.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Eva Vitkovská, PhD.
Superpočítačové simulácie vlastností tuhých látok
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
21.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Eva Vitkovská, PhD.
Určenie parametrov tuhých látok z prvých princípov
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
22.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Marek Žiak
Navigácia a lokalizácia robota v uzavretom priestore
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BPBakalárska práca
DPDiplomová práca
DizPDizertačná práca
HabPHabilitačná práca
RigPRigorózna práca
TzDizPTézy dizertačnej práce
ZpMBAZáverečná MBA práca
ZPZáverečná práca
ZPicvZáverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzšZáverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletnáZáverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájenáZáverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájenáZáverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdanáZáverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovanáZáverečná práca je rozpracovaná