Dec 16, 2019   8:06 a.m. Albína
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Pavol Podhradský, PhD.
Identification number: 2148
University e-mail: pavol.podhradsky [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Institute of Multimedia Information and Communication Technologies (FEEIT)
 
External colleague - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology (STU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

The following list contains supervised theses at STU.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.StateTypeFinal thesisUntilDetails
1.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Adamčík
Služby podporujúce mobilitu v rámci NGN na báze protokolu SIP
May 2007Displaying the final thesis
2.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Peter Bednár
Bezpečnosť VoIP - zabezpečenie voči hlasovému SPAM-u pod jeho vedením
May 2010Displaying the final thesis
3.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martina Bedőcsová
Skupina služieb IP Centrex v prostredí konvergovaných technológií a NGN
May 2009Displaying the final thesis
4.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Juraj Belobrad
Nové aplikácie pre IPVT
May 2009Displaying the final thesis
5.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Juraj Blichár
M– vzdelávanie (m-learning, mobile learning) ako multimediálna služba v prostredí NGN (Next Generation Networks)
May 2010Displaying the final thesis
6.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ladislav Cimbala
Návrh konceptu vybranej služby IPTV v prostredí architektúry NGN na báze IMS
May 2009Displaying the final thesis
7.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ladislav Cimbala
Protokolové platformy SIP a H.323 v rámci NGN
May 2007Displaying the final thesis
8.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Vladimír Crkoň
Rozšírenie IPTV na "tri obrazovky" - STB, PC, Mobil
May 2010Displaying the final thesis
9.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Pavol Číž
Bezpečnosť VoIP – zabezpečenie prenosu hlasovej informácie
May 2010Displaying the final thesis
10.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Dušan Dodek
Služby IPTV v prostredí NGN (Next Generation Networks)
May 2010Displaying the final thesis
11.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Michal Ďungel
Autentifikácia a spoplatnenie v sieťach VoIP
September 2012Displaying the final thesis
12.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Marek Golha
Modelovanie a simulácia platformy IMS
May 2009Displaying the final thesis
13.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Marek Golha
Služba voice portal v prostredí NGN
May 2007Displaying the final thesis
14.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tomáš Grolmus
Návrh koncepcie riešenia telepráce pre vybrané pracovné činnosti
May 2008Displaying the final thesis
15.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Juraj Horváth
Nové aplikácie pre IPTV
May 2010Displaying the final thesis
16.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Michal Chmara
Migrácia súčasných telekomunikačných služieb do NGN
May 2007Displaying the final thesis
17.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michal Chmara
Presence service in the IPTV environment
May 2010Displaying the final thesis
18.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Radovan Kadlic
Návrh procedúr a mechanizmov interkonektivity a interoperability CDN sieťových architektúr
March 2013Displaying the final thesis
19.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Iana-Daniela Kapusniak
Skupina služieb Konferencing v prostredí konvergovaných technológií a NGN
May 2007Displaying the final thesis
20.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Matúš Kiczko
Zabezpečenie QoS v sieťach MPLS
September 2012Displaying the final thesis
21.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Mária Kováčiková
Skupina služieb Unified communications v prostredí konvergovaných technológií a NGN
May 2007Displaying the final thesis
22.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Daniel Kučera
Personalizácia prístupu k IPTV službám
May 2010Displaying the final thesis
23.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Ondrej Lábaj, PhD.
Viacúrovňové riadenie prístupu v multimediálnych aplikáciách
May 2015Displaying the final thesis
24.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Matej Leško
Platforma manažmentu zákazníkov a služieb v prostredí konvergovaných technológií a NGN
May 2007Displaying the final thesis
25.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Peter Leššo
Služby IPTV v prostredí NGN (Next Generation Networks)
May 2010Displaying the final thesis
26.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jozef Letaši
Kvalitatívne parametre vybraných IPTV služieb z pohľadu zákazníka (end-to-end) a ich riadenie v prostredí NGN
May 2010Displaying the final thesis
27.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Juraj Londák
Bezpečnosť architektúry IMS na báze aplikácie SBC (Session Border Controller)
May 2009Displaying the final thesis
28.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Juraj Londák
Metódy ochrany VoIP IMS platformy pred útokmi
August 2012Displaying the final thesis
29.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Ing. Juraj Londák
Metódy ochrany VoIP IMS platformy pred útokmi
August 2012Displaying the final thesis
30.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Juraj Londák
Protokolové platformy SIP a Skype v rámci NGN
May 2007Displaying the final thesis
31.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Miroslav Malík
Návrh monitorovacieho systému služieb pre prostredie NGN Lab na platforme NAGIOS
May 2008Displaying the final thesis
32.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Bc. Filip Malý
Manažment platformy NGN Lab na báze platformy OSS
May 2008Displaying the final thesis
33.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Stephan Massner, PhD.
Control of interconectivity in the NGN environment
May 2013Displaying the final thesis
34.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Juraj Matejka, PhD.
Security Manažér pre služby HbbTV a IoT
May 2017Displaying the final thesis
35.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Eugen Mikóczy, PhD.
Zdokonalené multimediálne architektúry pre novú generáciu televíznych systémov na báze internetového protokolu.
May 2010Displaying the final thesis
36.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Juraj Mikula
Manažment IPTV architektúr a zabezpečenie služieb
September 2014Displaying the final thesis
37.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michal Olos
Web aplikácie pre IPTV
May 2010Displaying the final thesis
38.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ján Orolín
Videostreaming ako multimediálna služba v prostredí NGN (Next Generation Networks)
May 2010Displaying the final thesis
39.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Slavomír Pjatrik
Kvalitatívne parametre vybraných služieb IPTV z pohľadu zákazníka (end-to-end) a ich riadenie v prostredí NGN
May 2009Displaying the final thesis
40.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Sebastian Schumann
Next generation identity management to enable converged personalized services
September 2012Displaying the final thesis
41.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Miloš Stančík
Multimediálna služba IPTV v prostredí NGN (Next Generation Networks)
May 2009Displaying the final thesis
42.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Miloš Stančík
Multimediálne video služby v prostredí NGN
May 2007Displaying the final thesis
43.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Michal Stupák
Evolúcia architektúr IPTV smerom k NGN (Next Generation Networks)
May 2009Displaying the final thesis
44.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Alexander Szalonnás
Web aplikácie pre IPTV
May 2010Displaying the final thesis
45.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Dušan Šupala
Bezpečnosť VoIP – zabezpečenie voči hlasovému SPAM-u
May 2010Displaying the final thesis
46.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Róbert Tomek
Multimediálne služby v prostredí NGN
September 2014Displaying the final thesis
47.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ľubomír Valent
Služba videokonferencia v prostredí NGN (Next Generation Networks)
May 2009Displaying the final thesis
48.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Radoslav Varga
Aplikácia HbbTV (Hybridná širokopásmová televízia) pre on-line a off-line vzdelávanie
May 2017Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DTDiploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submittedFinal thesis is submitted
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress