19. 9. 2020  8:02 Konštantín, pamätný deň - Deň prvého verejného vystúpenia Slovenskej národnej rady
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Tatiana Klempová, PhD.
Identifikační číslo: 21604
Univerzitní e-mail: tatiana.klempova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Ústav biotechnológie (FCHPT)

     
     
     
Závěrečná práce
     
Projekty
     
Publikace     
     
Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Diplomová práce
Název práce:Izolácia, analýza a expresia génov desaturáz mastných kyselín u Thamnidium elegans
Autor:
Ing. Tatiana Klempová, PhD.
Pracoviště:
Oddelenie biochemickej technológie (ÚBT FCHPT)
Vedoucí práce: prof. Ing. Milan Čertík, PhD.
Oponent:
Ing. Vladimír Mastihuba, PhD.
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

Název práce:Izolácia, analýza a expresia génov desaturáz mastných kyselín u Thamnidium elegans
Abstrakt:
Thamnidium elegans ako je vhodný producent kyseliny gama-linolénovej má aktívne enzýmové vybavenie na biosyntézu tejto mastnej kyseliny. Cieľom práce bolo jednak zistiť pri akých podmienkach dochádza k zvýšeným alebo zníženým hladinám kyseliny gama-linolénovej v celkových mastných kyselinách u Th. elegans a zároveň izolovať gén kódujúci D6-desaturázu. Závery práce možno formulovať nasledovne: 1. Akumulácia lipidu v bunkách (20%) a zastúpenie kyseliny gama-linolénovej v celkových mastných kyselinách (takmer 28%) bolo najvyššie počas rastu Th. elegans na laktóze. Aplikácia (NH4)2HPO4 ako zdroja dusíka vyústila do troj- až štvornásobného nárastu hladiny kyseliny gama-linolénovej v celkových lipidoch v porovnaní s ostanými dusíkovými zdrojmi. 2. Je zaujímavé, že akumulácia lipidov v biomase bola najvyššia pri rastu kultúry v médiu s obsahom 10 g glukózy/l, postupné zvyšovanie koncentrácie glukózy v médiu prinieslo zníženie obsahu celkových lipidov v bunkách Th. elegans. Naproti tomu zastúpenie kyseliny gama-linolénovej sa veľmi nemenilo v závislosti od zvyšujúceho sa množstva uhlíka v médiu. 3. Nárastom koncentrácie dostupného dusíka v médiu dochádzalo k významnému poklesu akumulácie lipidov v kultúre, ale k elevácii obsahu kyseliny gama-linolénovej v celkových lipidoch. 4. Zastúpenie kyseliny gama-linolénovej v lipide bolo najvyššie v počiatočnej fáze rastu Th. elegans (18%), v stacionárnej fáze rastu obsah kyseliny gama-linolénovej poklesol na polovicu. 5. Pri prenose mycélia do chladu (+4°C) sa obsah kyseliny gama-linolénovej v celkových lipidoch zdvojnásobil. 6. Z kultivačných experimentov vykazujúcich maximálne hodnoty zastúpenia kyseliny gama-linolénovej vo fungálnom oleji, boli izolované RNA a mRNA, ktoré boli následne reverzne prepísané na cDNA. 7. Z dostupných nukleotidových sekvencii D6 desaturázy z húb boli navrhnuté primery pre izoláciu génu kódujúceho D6 desaturázu, aplikácia týchto primerov bola však pri PCR neúspešná. 8. Bola navrhnutá séria ďalších primerov priamo z dostupnej informácie o géne kódujúceho D6 desaturázu u Th. elegans, tieto primery však boli doručené po termíne odovzdania diplomovej práce a budú predmetom nasledujúcich štúdií.
Klíčová slova:
polynenasýtené mastné kyseliny, kyselina gama-linolénová, gény D6 desaturázy


Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně