19. 9. 2020  23:56 Konštantín, pamätný deň - Deň prvého verejného vystúpenia Slovenskej národnej rady
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Tatiana Klempová, PhD.
Identifikační číslo: 21604
Univerzitní e-mail: tatiana.klempova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Ústav biotechnológie (FCHPT)

     
     
     
Závěrečná práce
     
Projekty
     
Publikace          
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Disertační práce
Název práce:
Molekulárno-biochemické štúdie biosyntézy mastných kyselín zygomycétnych húb
Autor:
Ing. Tatiana Klempová, PhD.
Pracoviště: Oddelenie biochemickej technológie (ÚBT FCHPT)
Vedoucí práce:
Oponent 1:
prof. RNDr. Ľudovít Varečka, DrSc.
Oponent 2:prof. RNDr. Ivana Márová, CSc.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

Název práce:Molekulárno-biochemické štúdie biosyntézy mastných kyselín zygomycétnych húb
Abstrakt:
Predkladaná dizeratačná práca sa zaoberá molekulárno-biochemickým štúdiom metabolizmu nižších vláknitých húb radu Mucorales, ktoré sú potenciálnymi producentami polynenasýtených mastných kyselín (PNMK) a iných biologicky aktívnych látok. V rámci skríningu kmeňov boli vybrané kmene rodu Mucor, Thamnidium, Absida, Actinomucor a Circinella, ktoré boli použité pri štúdiu metabolizmu a enzýmových aktivít vplyvom vonkajších podmienok a zároveň pre izoláciu a funkčnú expresiu génu kódujúceho enzým delta-6-desaturáza.V tejto práci bola prvýkrát publikovaná možnosť výpočtu predikovaných aktivít desaturačných enzýmov. Pre štúdium metabolickej odpovedi na vplyv vonkajších podmienok bol vybraný kmeň Thamnidium elegans. Aktivita delta-6-desaturázy bola stimulovaná zníženou teplotou a prítomnosťou meďnatých katiónov. Prítomosť seleničitanových katiónov pôsobila pozitívne na jej aktivitu v n-3 dráhe avšak negatívne v n-9 dráhe. Prídavok rastlinných olejov zvyšoval množstvo akumulovaného lipidu v bunkách a zároveň výťažky kyseliny gama-linolénovej (GLA) a kyseliny steridónovej (SDA) (226 resp. 40 mg/L). Po prídavku ľanového oleja bola pozorovaná sekrécia fungálnych GLA a SDA do kultivačného média. Zároveň bola v práci popísaná aj možnosť duálnej produkcie GLA a beta-karoténu. Z kmeňov Thamnidium, Mucor a Abdisia boli izolované parciálne sekvencie kódujúce enzým delta-6-desaturáza, ktoré vykazujú vysokú homológiu s už známymi génmi s príbuzných organizmov. U kmeňa Absidia bola zároveň pozorovaná prítomnosť netypicky dlhého nekódujúceho reťazca na 3'konci transkriptu. Počas práce bol pripravený syntetický gén kódujúci enzým delta-6-desaturáza upravený pre účel transformácie cereálií. Prítomnosť tohto transgénu v cereáliách bola potvrdená na genomickej, transkripčnej úrovni ako i na úrovni syntézy požadovaných metabolitov GLA a SDA. Toto je v histórií prvá práca popisujúca úspešnú transformáciu cereálií génom kódujúcim delta-6-desaturázu. Táto dizertačná práca vznikla s podporou projektov: grant VEGA 1/0975/12, VVCE-0064-07, APVV-0662-11, APVV-0294-11, Grant STU pre podporu mladých vedeckých pracovníkov 6415.
Klíčová slova:delta-6-desaturáza, transformácia, Zygomycetes, polynensýtené mastné kyseliny

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně