Mar 29, 2020   12:16 p.m. Miroslav
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Peter Košťál, PhD.
Identification number: 216
University e-mail: peter.kostal [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Department of Production Devices and Systems (UVTE MTF)
 
External colleague - Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

The following list contains supervised theses at STU.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.StateTypeFinal thesisUntilDetails
1.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Máté Balogh
Design of mobile workplace with collaborative robot UR for manipulation with plastic products at BOGE Elastmetall Slovakia a.s., Trnava
April 2020Displaying the final thesis
2.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Máté Balogh
3D model creation of assembly cell's shelf storage
May 2018Displaying the final thesis
3.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Marián Baša
Simulácia obrábania nerotačných obrobkov pomocou software CATIA
May 2008Displaying the final thesis
4.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Vojtech Bíró
Skúmanie povrchových vlastností reznej plochy v závislosti na parametroch rezania abrazívnym vodným lúčom
May 2017Displaying the final thesis
5.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jaroslav Brisuda
Časová analýza montážneho procesu lineárneho pneumatického motora v montážnej bunke
December 2007Displaying the final thesis
6.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Boris Bruszi
Ideový návrh mechanizmu naklápacieho stola pre CNC frézovačku
May 2016Displaying the final thesis
7.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lukáš Čapičík
Ideový návrh špeciálnej CNC frézovačky zváranej konštrukcie
May 2016Displaying the final thesis
8.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Čavara
Návrh inteligentného upínača na pneumatickej báze
May 2009Displaying the final thesis
9.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Roman Červeňan
3D model creation of selected production device - milling machine - iCIM3000
May 2018Displaying the final thesis
10.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Pavol Damaškovič
Súčiastková základňa pre výrobný systém iCIM
May 2014Displaying the final thesis
11.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Daynier Rolando Delgado Sobrino, PhD.
Contributions to the design and analysis of the material flow in the context of manufacturing supported by the use of simulation
May 2014Displaying the final thesis
12.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Fajnor
Návrh zariadenia na valcovanie pásov z mangánových zliatin
May 2017Displaying the final thesis
13.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jakub Frtús
Angular robot design
April 2019Displaying the final thesis
14.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Gaštan
Návrh prídavnej kontrolnej stanice s inteligentným senzorickým prvkom v pružnej výrobnej bunke
May 2008Displaying the final thesis
15.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Bc. Gabriel Gyurcsovics
Návrh výučbových panelov do laboratória riadenia elektrických pohonov
May 2011Displaying the final thesis
16.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michal Hanzlíček
Návrh výučbového pracoviska v laboratóriu programového riadenia výrobných systémov
May 2011Displaying the final thesis
17.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ervin Hiller
Prehľad možností využitia softvéru CIROS na pružnom výrobnom systéme iCIM
May 2015Displaying the final thesis
18.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): doc. Ing. Radovan Holubek, PhD.
Automatická výmena chápadiel v inteligentných montážnych systémoch
August 2014Displaying the final thesis
19.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): doc. Ing. Radovan Holubek, PhD.
Automatická výmena chápadiel v inteligentných montážnych systémoch
May 2012Displaying the final thesis
20.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Mário Horváth
Racionalizácia výroby plastových dielov – optimalizácia priestorového rozmiestnenia výroby
May 2010Displaying the final thesis
21.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Paula Horváthová
Zavedenie nových súčiastok do výroby na výrobnom systéme iCIM
May 2014Displaying the final thesis
22.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Marek Hyroš
Návrh riadenia elektropohonov
May 2013Displaying the final thesis
23.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Jakub Jurkovič
Generative NC programing by CATIA for milling
May 2019Displaying the final thesis
24.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Zsolt Kálmán
Racionalizácia energetického hospodárstva výrobnej jednotky RHC v Slovnaft, a.s.
May 2017Displaying the final thesis
25.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Kaštýl
Návrh metodického postupu vytvárania NC programov hranolových súčiastok v prostredí CATIA
May 2013Displaying the final thesis
26.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Peter Kerak, PhD.
Inteligentné upínacie systémy
May 2012Displaying the final thesis
27.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Peter Kerak, PhD.
Inteligentné upínacie systémy
September 2012Displaying the final thesis
28.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Tomáš Kišac
Metodický návrh postupu definície výrobného stroja a nástrojov v CATIA
May 2015Displaying the final thesis
29.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tomáš Kišac
Návrh postupu vytvárania NC programov hranolových súčiastok v prostredí CATIA určených pre systém Sinumeric 840D
May 2017Displaying the final thesis
30.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Jakub Kňažek
3D model creation of selected production device - lathe - iCIM3000
May 2018Displaying the final thesis
31.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Pavol Končitý
3D model creation of selected production device - check station - iCIM3000
May 2018Displaying the final thesis
32.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Konečník
Návrh upínacieho zariadenia do inteligentnej montážnej bunky
May 2011Displaying the final thesis
33.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Michael Kopiar
Design and simulation of automated workplace for welding of stampings
April 2020Displaying the final thesis
34.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lenka Kormančíková
Ideový návrh špeciálneho CNC stroja pre 4-osové obrábanie
May 2016Displaying the final thesis
35.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Martin Kotian
Design of production line module with assembly robot
May 2020Displaying the final thesis
36.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michal Krafčík
Možnosti použitia metód samoorganizácie pri riadení materiálového toku v pružných výrobných systémoch
May 2009Displaying the final thesis
37.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Adam Královič
3D model creation of selected production device - storage system - iCIM3000
May 2018Displaying the final thesis
38.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Dominik Kuric
3D model creation of selected production device - industial robot - iCIM3000
May 2018Displaying the final thesis
39.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ivan Lančarič
Návrh výrobkovej základne pre pružný výrobný systém
May 2010Displaying the final thesis
40.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Zoltán Lukács
Modulárne riešenie inteligentného upínacieho systému pre nerotačné súčiastky s pneumatickým pohonom
May 2009Displaying the final thesis
41.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Ing. Dávid Michal
Energy consumption research of industrial robot in Industry 4.0 concept
May 2020Displaying the final thesis
42.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lukáš Miklošovič
Návrh metodického postupu vytvárania NC programov rotačných súčiastok v prostredí CATIA
May 2013Displaying the final thesis
43.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Miroslav Miškovič
Konštrukčné riešenie regulačnej stanice plynu
June 2007Displaying the final thesis
44.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Miroslav Miškovič
Konštrukčný návrh chápadla priemyselného robota na manipuláciu s daným výrobkom
May 2009Displaying the final thesis
45.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Patrik Morbacher
Positioning table design
April 2018Displaying the final thesis
46.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Jarmila Oravcová, PhD.
Návrh a overenie metodického postupu návrhu čeľustí upínacích zariadení pre technologické operácie
May 2012Displaying the final thesis
47.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Daniel Pangrác
Inteligentný upínací systém na báze pneumatického zveráka
May 2011Displaying the final thesis
48.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Pleva
Racionalizácia výroby plastových dielov – optimalizácia materiálových zásob vo výrobe
May 2010Displaying the final thesis
49.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Bc. Igor Podmajerský
Tvorba technickej dokumentácie vybranej časti riadenia pružnej výrobnej bunky
May 2010Displaying the final thesis
50.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Richard Polaček
Návrh metodického postupu na zavedenie nových súčiastok do výroby na výrobnom systéme iCIM
May 2015Displaying the final thesis
51.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Milan Potúček
Design and development of universal gripping system for headlights
April 2020Displaying the final thesis
52.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Milan Potúček
3D model creation of selected production device - conveyor - iCIM3000
May 2018Displaying the final thesis
53.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Bc. Andrej Prna
Bezvýkresová výroba nerotačných súčiastok
May 2014Displaying the final thesis
54.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Tímea Rendeková
Calibration piece design fo Eddy Current Testing
May 2019Displaying the final thesis
55.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Pavol Rozboril
Návrh výučbového stendu s krokovým motorom
May 2008Displaying the final thesis
56.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Veronika Silná
Návrh súčiastkovej základne pre pružný výrobný systém s robotizovanou obsluhou
May 2017Displaying the final thesis
57.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Dezső Sméja
Ideový návrh otočného stola pre špeciálnu CNC frézovačku
May 2016Displaying the final thesis
58.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Igor Straka
Modelovanie a simulácia skladových zásob vo výrobe
August 2015Displaying the final thesis
59.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Šulhin
Návrh postupu vytvárania NC programov hranolových súčiastok v prostredí CATIA určených pre systém Sinumeric 840D
May 2015Displaying the final thesis
60.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Patrik Tomka
Generative NC programing by CATIA for turning
May 2019Displaying the final thesis
61.Final thesis was unsuccessfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Dávid Tóth
Methodology of drawingless manufacturing application in flexible manufacturing systems
May 2019Displaying the final thesis
62.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Dávid Tóth
Vytvorenie metodiky na zavedenie bezvýkresovej výroby v pružných výrobných systémoch
May 2016Displaying the final thesis
63.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Juraj Toth
Ideový návrh testovacieho zariadenia valivých segmentov schodníc, paliet a hnacej reťaze eskalátorov a pohyblivých chodníkov
May 2009Displaying the final thesis
64.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Tomáš Turkovič
Zlepšenie organizácie skladového hospodárstva a vychystávania vydávaného náradia
May 2017Displaying the final thesis
65.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Roman Uhlík
Návrh postupu vytvárania NC programov rotačných súčiastok v prostredí CATIA určených pre systém Sinumeric 840D
May 2015Displaying the final thesis
66.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Juraj Vajay
Support design for CNC hole grinder
May 2018Displaying the final thesis
67.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Matúš Vlášek
Moderné stratégie riadenia a plánovania výroby v pružných výrobných systémoch
May 2013Displaying the final thesis
68.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Matúš Vlášek
Moderné stratégie riadenia a plánovania výroby v pružných výrobných systémoch
May 2018Displaying the final thesis
69.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Matúš Vlášek
Moderné stratégie riadenia a plánovania výroby v pružných výrobných systémoch
August 2012Displaying the final thesis
70.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Volner
Návrh riadenia pneumatických a elektropneumatických pohonov
May 2013Displaying the final thesis
71.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Ján Zifčák
3D model creation of selected production device - assembly station - iCIM3000
May 2018Displaying the final thesis
72.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Katarína Zuzicová, PhD.
Metódy plánovania, optimalizácie a riadenia materiálového toku
May 2010Displaying the final thesis
73.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Juraj Žovinec
Automate assembly and drawing creation with PTC Creo Parametric CAD software
April 2020Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DTDiploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submittedFinal thesis is submitted
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress