Dec 12, 2019   11:15 p.m. Otília
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Ľudovít Hüttner, PhD.
Identification number: 2173
University e-mail: ludovit.huttner [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Institute of Power and Applied Electrical Engineering (FEEIT)

Contacts     Lesson     Publications     Bodies     Supervised theses     

The following list contains supervised theses at STU.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.StateTypeFinal thesisUntilDetails
1.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Badinka
Valcové poistky
May 2010Displaying the final thesis
2.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Július Balla
Magnetické obvody stýkačových elektromagnetov
June 2008Displaying the final thesis
3.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Marek Búran
Electrical and Thermal Stabilization of Superconducting Tapes for Short-circuit Current Limiter
May 2019Displaying the final thesis
4.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Michal Čech
Amorfný transformátor
May 2008Displaying the final thesis
5.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michal Čech
Analýza namáhania konštrukcie transformátora
May 2010Displaying the final thesis
6.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Jozef Daňo
Analýza pôsobenia ochrany pred prepätím v rozvodoch nízkeho napätia
August 2017Displaying the final thesis
7.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Ing. Jozef Daňo
Analýza pôsobenia ochrany pred prepätím v rozvodoch nízkeho napätia
August 2017Displaying the final thesis
8.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Lukáš Dubrovay
Projektovanie nízkonapäťových rozvodov
May 2010Displaying the final thesis
9.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Miloš Glasa, PhD.
Elektro-tepelná analýza varistora na báze oxidov kovov
November 2012Displaying the final thesis
10.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Lukáš Grinaj
Zdroje elektrickej energie v automobiloch
May 2011Displaying the final thesis
11.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tomáš Havlík
Systém ochrany pred prepätím v rozvodoch nízkeho napätia
May 2015Displaying the final thesis
12.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Peter Hrnčiar
Istenie elektrických obvodov
May 2008Displaying the final thesis
13.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Hrnčiar
Skúšky vypínacej schopnosti modulárnych ističov
May 2010Displaying the final thesis
14.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Matej Hruška
Zdroje elektrickej energie v automobiloch
May 2009Displaying the final thesis
15.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Robert Hulinek
Selektivita rozvodov nízkeho napätia
May 2013Displaying the final thesis
16.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Martin Chlepčok
Štartér a jeho úloha v automobile
May 2009Displaying the final thesis
17.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Ján Chudiváni, PhD.
Motory s permanentnými magnetmi na rotore
September 2014Displaying the final thesis
18.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Igor Kertész
Ochrana pred prepätím v rozvodoch nízkeho napätia
August 2013Displaying the final thesis
19.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Igor Kertész
Ochrana pred prepätím v rozvodoch nízkeho napätia
August 2013Displaying the final thesis
20.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Róbert Király
Prúdová dráha spínacieho prístroja
May 2012Displaying the final thesis
21.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Jakub Kocian
Lighning Current Arrester
May 2018Displaying the final thesis
22.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Bc. Gabriel Lipka
Elektromagnetický stýkač
May 2015Displaying the final thesis
23.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Gergely Matus
Istenie rozvodov v automobiloch
May 2010Displaying the final thesis
24.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Miloš Mošať
Obmedzovač prúdu z páskového vysokoteplotného supravodiča
May 2013Displaying the final thesis
25.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martina Mrázová
Analýza prerušenia prúdu v nízkokonapäťových rozvodoch
May 2017Displaying the final thesis
26.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Igor Paučo
Kompaktný istič
May 2009Displaying the final thesis
27.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Peter Paulin
Štartér a jeho úloha v automobile.
May 2010Displaying the final thesis
28.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Pavol Pavlačka
Istenie prístrojov na ochranu pred prepätím
May 2017Displaying the final thesis
29.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Juraj Sabol
Magnetizačné straty v orientovanej magnetickej oceli
May 2016Displaying the final thesis
30.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Andrej Uhrík
Komplexná ochrana budovy pred účinkami impulzných a bleskových prúdov
May 2013Displaying the final thesis
31.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Milan Uhrík, PhD.
Rozbor vlastností elektrických strojov využívajúcich permanentné magnety na tvorbu poľa a ich návrh
September 2012Displaying the final thesis
32.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jozef Zuščak, PhD.
Modulárne ističe
May 2012Displaying the final thesis
33.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jozef Zuščak, PhD.
Návrh tepelnej spúšte
May 2014Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DTDiploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submittedFinal thesis is submitted
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress