11. 12. 2019  9:55 Hilda
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Ľudovít Hüttner, PhD.
Identifikačné číslo: 2173
Univerzitný e-mail: ludovit.huttner [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)

Kontakty     Výučba     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Systém ochrany pred prepätím v rozvodoch nízkeho napätia
Autor: Ing. Tomáš Havlík
Pracovisko: Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
Vedúci práce: doc. Ing. Ľudovít Hüttner, PhD.
Oponent:Ing. Ľudovít Jurčacko
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Systém ochrany pred prepätím v rozvodoch nízkeho napätia
Abstrakt:Táto diplomová práca pojednáva o ochrane inštalácii nízkeho napätia pred účinkami prepätia. Obsahuje základný prehľad vzniku blesku, jeho vývoja, vonkajšej a vnútornej ochrany objektov pred atmosférickým prepätím a popis jednotlivých konštrukčných riešení prepäťových ochrán typu 1. Nosná časť práce sa zaoberá problematikou istenia zvodičov bleskového prúdu pri použití kompaktného ističa, konkrétne Schneider Electric NSX a OEZ BC160. Praktická časť práce je zameraná na meranie vzniknutých síl v kontaktnom systéme ističa pri prechode bleskovej vlny 10/350 us s rôznou amplitúdou prúdu. Práca obsahuje aj počítačový model prúdovej dráhy ističa a následnú simuláciu prechodu bleskovej vlny. V závere sú vyhodnotené jednotlivé výsledky z meraní a počítačových simulácii.
Kľúčové slová:prepätie, istič, simulácia

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene