5. 12. 2019  20:13 Oto
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Ľudovít Hüttner, PhD.
Identifikačné číslo: 2173
Univerzitný e-mail: ludovit.huttner [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)

Kontakty     Výučba     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Zvodič bleskového prúdu
Autor: Bc. Jakub Kocian
Pracovisko: Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
Vedúci práce: doc. Ing. Ľudovít Hüttner, PhD.
Oponent:doc. Ing. Ferdinand Valent, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Zvodič bleskového prúdu
Abstrakt:V tejto dobe si život bez elektroniky citlivej na prepätie nevieme predstaviť. Takúto elektroniku je preto potrebné pred týmto prepätím chrániť. Na to sa využívajú zariadenia na ochranu pred prepätím (SPD), ktorými sa zaoberáme v tejto práci. V prvej kapitole riešime vnútornú ochranu elektrických rozvodov a zariadení nn pred prepätím. Definujeme tu základné pojmy a uvádzame kategorizáciu. V ďalšej časti sa zaoberáme SPD typu T1 na báze varistora a iskrišťa, uvádzame typické parametre SPD od rôznych výrobcov. Rozoberáme taktiež integrované predisenie a predistenie pomocou ističa a poistky. Na koniec sme vykonali merania na zariadeniach od troch rôznych výrobcov, ktoré sme graficky spracovali.
Kľúčové slová:prepätie, zariadenie na ochranu pred prepätím, iskrište, varistor

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene