11. 12. 2019  4:20 Hilda
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Ľudovít Hüttner, PhD.
Identifikačné číslo: 2173
Univerzitný e-mail: ludovit.huttner [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)

Kontakty     Výučba     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Magnetizačné straty v orientovanej magnetickej oceli
Autor: Ing. Juraj Sabol
Pracovisko: Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
Vedúci práce: doc. Ing. Ľudovít Hüttner, PhD.
Oponent:Ing. Vladimír Halička
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Magnetizačné straty v orientovanej magnetickej oceli
Abstrakt:Diplomová práca sa zaoberá magnetizačnými stratami prevažne v orientovanej magnetickej oceli. V prvej časti je spracovaný prehľad problematiky strát naprázdno v transformátoroch. V tejto časti práce sú opísané magnetizačná charakteristika, prehľad používaných materiálov a základné tvary magnetického obvodu. V druhej časti sú odvodené štyri modely opisujúce magnetizačné straty závislé od hmotnosti, indukcie, prípadne rozmerov jadra. V tretej kapitole práce sú spracované výsledky dlhodobého merania merných strát transformátorových plechov. V práci je opísaný súvis medzi hodnotou, rozptylom merných strát a výslednými stratami naprázdno vyrobených transformátorov. V záverečnej časti je vyhodnotený význam práce pre predikciu strát naprázdno.
Kľúčové slová:transformátor, magnetizačné straty, koeficient prídavných strát

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene