6. 12. 2019  16:06 Mikuláš
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Ľudovít Hüttner, PhD.
Identifikačné číslo: 2173
Univerzitný e-mail: ludovit.huttner [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)

Kontakty     Výučba     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Analýza prerušenia prúdu v nízkokonapäťových rozvodoch
Autor: Ing. Martina Mrázová
Pracovisko: Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
Vedúci práce: doc. Ing. Ľudovít Hüttner, PhD.
Oponent:Ing. Ľudovít Jurčacko
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Analýza prerušenia prúdu v nízkokonapäťových rozvodoch
Abstrakt:Táto práca je venovaná problému vypnutia prúdov, najčastejšie z dôvodu skratu. Na začiatku analyzujeme vypnutie prúdu v striedavom obvode a tento proces opisujeme rovnicami, pričom sme niektoré stavy idealizovali. Zo odvodených základných rovníc sme v programe Matlab pomocou grafického používateľského rozhrania namodelovali program, ktorý je schopný vykresliť priebeh obmedzeného prúdu. V našom namodelovanom programe sme skúmali vplyv vybraných veličín na priebeh obmedzeného prúdu. Následne sa zaoberáme správaním reálneho modulárneho ističa pri vypnutí skratového prúdu. Druhej časti sa venujeme problému prerušenia prúdu v jednosmerných obvodoch s následným nasimulovaním dvoch priebehov obmedzeného prúdu. Jeden priebeh je s lineárnym nárastom oblúkového napätia a druhý priebeh je s kvadratickým nárastom oblúkového napätia.
Kľúčové slová:oblúkové napätie, prerušenie prúdu, ističe

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene