11. 12. 2019  15:14 Hilda
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Ľudovít Hüttner, PhD.
Identifikačné číslo: 2173
Univerzitný e-mail: ludovit.huttner [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)

Kontakty     Výučba     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Elektrická a tepelná stabilizácia supravodivých pások pre obmedzovač skratových prúdov
Autor: Ing. Marek Búran
Pracovisko: Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
Vedúci práce: doc. Ing. Ľudovít Hüttner, PhD.
Oponent:doc. Ing. Vladimír Jančárik, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Elektrická a tepelná stabilizácia supravodivých pások pre obmedzovač skratových prúdov
Abstrakt:Táto práca sa zaoberá návrhom elektrickej a tepelnej stabilizácie supravodivých pások pre účel obmedzovania skratových prúdov. V práci je stručne uvedená problematika prúdového obmedzenia, sú popísané základné typy obmedzovačov skratových prúdov s využitím supravodičov. Vzhľadom na preberanú problematiku sme v práci v krátkosti uviedli vplyvy vysokej hodnoty skratových prúdov na sústavu. Vzhľadom na to, že v praktickej časti sa venujeme návrhu obmedzovaču skratového prúdu integrovaného do jednosmerných prenosov, v krátkosti sme v práci vysvetlili problematiku vysokonapäťového jednosmerného (HVDC) prenosu. Návrh stabilizačnej vrstvy spočíva v stanovení vhodných materiálov a následnom testovaní ich vlastností v podmienkach zodpovedajúcich reálnemu pôsobeniu zariadenia počas skratu. Testy boli vykonané na komerčných páskach typu SCS (surround copper stabilizer) so stabilizačnou vrstvou medi. Na tejto páske bola zistená závislosť, pri ktorej dochádza vplyvom opakovateľného procesu prúdového obmedzenia k postupnému poklesu kritického prúdu, pričom je veľkosť poklesu daná dosiahnutou teplotou bez ohľadu na dĺžku pulzu či prítomnosť prídavnej stabilizačnej vrstvy. Na páskach typu SF (stabilizer free) bez stabilizačnej vrstvy medi, bol testovaný vplyv prídavných nevodivých stabilizačných vrstiev. Výsledky poukazujú najmä na potrebu prispôsobenia vlastností tepelnej rozťažnosti prídavných vrstiev vzhľadom na rozťažnosť supravodivej pásky. V práci bol vytvorený simulačný model, prostredníctvom ktorého bolo možné porovnanie prídavných vodivých stabilizačných vrstiev pri identických podmienkach.
Kľúčové slová:obmedzovač skratových prúdov, supravodič, elektrolytické pokovenie

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene