15. 12. 2019  5:33 Ivica
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Ľudovít Hüttner, PhD.
Identifikačné číslo: 2173
Univerzitný e-mail: ludovit.huttner [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)

Kontakty     Výučba     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Projektovanie nízkonapäťových rozvodov
Autor: Ing. Lukáš Dubrovay
Pracovisko: Katedra elektrických strojov a prístrojov (FEI)
Vedúci práce: doc. Ing. Ľudovít Hüttner, PhD.
Oponent:Ing. Michal Duč-Anci, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Projektovanie nízkonapäťových rozvodov
Abstrakt:V bakalárskej práci je spracovaný prehľad dostupného softvéru pre návrh nízkonapäťových rozvodov. Základom práce je vyriešenie nízkonapäťového rozvodu vo vybraných programoch. Zvolená vzorová schéma je vhodným príkladom, pretože simuluje reálny príklad elektrických obvodov. Schéma obsahuje záťaže rôznych veľkostí. Práca obsahuje podrobný postup riešenia rozvodu v každom programe, následné zhodnotenie práce s programami a posúdenie správnosti riešenia. Popísané sú vlastné postoje získané pri práci s programami. Snahou je upraviť výsledné riešenie manuálnym nastavením prístrojov pre dosiahnutie čo najväčšej selektivity medzi sériovo radenými istiacimi prístrojmi. Záver projektu obsahuje odporučenie najlepších programov z hľadiska výberu ističov s dodržaním čo najlepšej selektivity a z hľadiska jednoduchosti ovládania programu.
Kľúčové slová:projektovanie, nízkonapäťový, rozvod

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie vyhotovenej digitálnej rozmnoženiny školského diela online prostredníctvom internetu bez obmedzenia, vrátane práva poskytnúť sublicenciu tretej osobe na študijné, vedecké, vzdelávacie a informačné účely.


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanieZáverečná práca

Časti práce s odloženým zverejnením:

Posudky záverečnej práce neobmedzene