28. 1. 2020  5:05 Alfonz
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Ľudovít Hüttner, PhD.
Identifikační číslo: 2173
Univerzitní e-mail: ludovit.huttner [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)

Kontakty     Výuka     Publikace     Orgány     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Štartér a jeho úloha v automobile.
Autor: Ing. Peter Paulin
Pracoviště: Katedra elektrických strojov a prístrojov (FEI)
Vedoucí práce: doc. Ing. Ľudovít Hüttner, PhD.
Oponent:Ing. Ladislav Borba, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Štartér a jeho úloha v automobile.
Abstrakt:Náplňou tejto bakalárskej práce bolo priblížiť problematiku jednosmerných strojov, konkrétne štartérov, používaných v súčasných automobiloch. V úvode sme uviedli históriu ich vzniku ,účel, základné pojmy pre objasnenie jednotlivých základných parametrov používaných v štartéroch a požiadavky pre štartovacie systémy. V ďalšej časti sme opisovali princíp činnosti jednosmerných strojov a jednotlivé typy, ktoré sa v súčasnosti používajú. Práca sa hlbšie zaoberá samotnými štartérmi v automobiloch, ich konštrukciou, základnými časťami ako aj zariadeniami, ktoré zabraňujú v prenose točivého momentu z motora na štartér a jednotlivými druhmi štartérov. Keďže hlavnou témou bol štartér a jeho úloha v automobile, spomenuli sme aj prídavné relé pre štartovacie systémy, ktoré ovplyvňujú funkciu štartéra podľa ich typu zapojenia. Ďalej sme sa zaoberali modernými technológiami v štartovacích systémoch. V experimentálnej časti sme sa snažili vytvoriť simuláciu jednosmerného motora pomocou programu Matlab a porovnať ho s charakteristikami získanými pri meraní laboratórnej práce na danom jednosmernom motore.
Klíčová slova:Štartér, jednosmerny motor, automobily

Aktuální stupeň zveřejnění
 
zpřístupňování vytvořené digitální rozmnoženiny školního díla online prostřednictvím internetu bez omezení, včetně práva poskytovat sublicence třetí osobě na studijní, vědecké, vzdělávací a informační účely.


Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadáníZávěrečná práce

Části práce s odloženým zveřejněním:

Posudky závěrečné práce neomezeně