Jan 19, 2020   4:25 p.m. Drahomíra, Mário, Sára
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Ľudovít Hüttner, PhD.
Identification number: 2173
University e-mail: ludovit.huttner [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Institute of Power and Applied Electrical Engineering (FEEIT)

Contacts     Lesson     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Starter and its function in a car
Written by (author): Ing. Peter Paulin
Department: Department of electrical machines and devices (FEEIT)
Thesis supervisor: doc. Ing. Ľudovít Hüttner, PhD.
Opponent:Ing. Ladislav Borba, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Štartér a jeho úloha v automobile.
Summary:Náplňou tejto bakalárskej práce bolo priblížiť problematiku jednosmerných strojov, konkrétne štartérov, používaných v súčasných automobiloch. V úvode sme uviedli históriu ich vzniku ,účel, základné pojmy pre objasnenie jednotlivých základných parametrov používaných v štartéroch a požiadavky pre štartovacie systémy. V ďalšej časti sme opisovali princíp činnosti jednosmerných strojov a jednotlivé typy, ktoré sa v súčasnosti používajú. Práca sa hlbšie zaoberá samotnými štartérmi v automobiloch, ich konštrukciou, základnými časťami ako aj zariadeniami, ktoré zabraňujú v prenose točivého momentu z motora na štartér a jednotlivými druhmi štartérov. Keďže hlavnou témou bol štartér a jeho úloha v automobile, spomenuli sme aj prídavné relé pre štartovacie systémy, ktoré ovplyvňujú funkciu štartéra podľa ich typu zapojenia. Ďalej sme sa zaoberali modernými technológiami v štartovacích systémoch. V experimentálnej časti sme sa snažili vytvoriť simuláciu jednosmerného motora pomocou programu Matlab a porovnať ho s charakteristikami získanými pri meraní laboratórnej práce na danom jednosmernom motore.
Key words:Štartér, jednosmerny motor, automobily

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses on-line via Internet with no restrictions, incl. the right to provide sub-lincence to a third person for study, scientific, educational and information purposes.


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment formFinal thesis

Parts of thesis with postponed release:

Reviews for final thesis unlimited