14. 12. 2019  1:44 Branislava, Bronislava
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Ľudovít Hüttner, PhD.
Identifikačné číslo: 2173
Univerzitný e-mail: ludovit.huttner [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)

Kontakty     Výučba     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Istenie rozvodov v automobiloch
Autor: Ing. Gergely Matus
Pracovisko: Katedra elektrických strojov a prístrojov (FEI)
Vedúci práce: doc. Ing. Ľudovít Hüttner, PhD.
Oponent:Ing. Michal Duč-Anci, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Istenie rozvodov v automobiloch
Abstrakt:Práca sa zaoberá s istením rozvodov v automobiloch. Získame pohľad o tom, ako fungujú ističe, poistky, z čoho sa skladajú a ako chránia elektrické obvody. Objektom skúmania bola celá elektrická sústava, jej zásady, pravidlá, ktoré treba dodržať pri návrhu istení a pri zabezpečení dlhej, bezpečnostnej premávky. Hlavným cieľom bolo odmeranie vypínacej charakteristiky jednotlivých ističov. Vypínaciu charakteristiku poistky som nemeral. Po zapôsobení potreboval by som ju vymeniť. Z ekonomického hľadiska je lepšie využiť výhody ističa, preto sa v praxi poistky nahrádzajú ističmi. Po zapôsobení netreba ich vymeniť, jednoducho dá sa ich znova zapnúť a na menšie nadprúdy reagujú rýchlejšie. Na druhej strane majú väčšie nároky na výrobu, lebo ich konštrukcia je zložitejšia, ale z hľadiska životnosti vydržia oveľa viac spínaní. Práve preto sa vyskytnú bežne pri nových autách. Pri meraní som použil dva typy ističov, ktoré sú konštrukčne odlišné, s rôznými menovitými prúdmi. Získané body som vyniesol do grafu a porovnal som ich medzi sebou a grafmi, ktoré ustanovil výrobca. Zistil som, že odmerané ističe vyhovujú daným parametrom, ktoré výrobca ustanovil. Kľúčové slová: istenie rozvodov, poistka, istič, bimetal, vypínacia charakteristika.
Kľúčové slová:istič, bimetal, vypínacia charakteristika, istenie rozvodov, poistka

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie vyhotovenej digitálnej rozmnoženiny školského diela online prostredníctvom internetu bez obmedzenia, vrátane práva poskytnúť sublicenciu tretej osobe na študijné, vedecké, vzdelávacie a informačné účely.


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanieZáverečná práca

Časti práce s odloženým zverejnením:

Posudky záverečnej práce neobmedzene