12. 12. 2019  22:44 Otília
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Ľudovít Hüttner, PhD.
Identifikačné číslo: 2173
Univerzitný e-mail: ludovit.huttner [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)

Kontakty     Výučba     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Skúšky vypínacej schopnosti modulárnych ističov
Autor: Ing. Peter Hrnčiar
Pracovisko: Katedra elektrických strojov a prístrojov (FEI)
Vedúci práce: doc. Ing. Ľudovít Hüttner, PhD.
Oponent:Ing. Ľudovít Jurčacko
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Skúšky vypínacej schopnosti modulárnych ističov
Abstrakt:V diplomovej práci sme sa venovali téme Skúšky vypínacej schopnosti modulárnych ističov. Nadväzujem tým na Bakalársku prácu, v ktorej som sa zaoberal istením elektrických obvodov a už v tejto téme som sa stretol s vypínacou charakteristikou ističov ako aj s vypínaním skratových prúdov. V tejto práci sme sa v prvom rade venovali požiadavkám príslušných noriem na skúšky vypínacej schopnosti modulárnych ističov. Naštudoval som si normu STN EN 60898, z ktorej som čerpal v práci. Ďalej sme sa venovali analýze vypnutia skratového prúdu modulárnym ističom. V tejto kapitole som odvodil vzťah pre obmedzenie prúdu pomocou diferenciálnej rovnice prvého rádu. V tretej kapitole sme urobili experimentálne meranie vypnutia skratového prúdu vybranými modulárnymi ističmi. Ako ďalšie sme sa venovali simulácii vypnutia skratového prúdu v obvode so skratovým generátorom a v obvode s kondenzátorovým zdrojom. Túto simuláciu sme robili v programe Matlab. Určite veľmi zaujímavou časťou práce je časť ekvivalencie. V tejto časti práce sme porovnávali simulačné výsledky z hľadiska ekvivalentnosti skúšok v daných obvodoch.
Kľúčové slová:modulárny istič, vypnutie skratového prúdu, ekvivalencia, simulácia

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie vyhotovenej digitálnej rozmnoženiny školského diela online prostredníctvom internetu bez obmedzenia, vrátane práva poskytnúť sublicenciu tretej osobe na študijné, vedecké, vzdelávacie a informačné účely.


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanieZáverečná práca

Časti práce s odloženým zverejnením:

Posudky záverečnej práce neobmedzene