14. 12. 2019  18:48 Branislava, Bronislava
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Ľudovít Hüttner, PhD.
Identifikačné číslo: 2173
Univerzitný e-mail: ludovit.huttner [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)

Kontakty     Výučba     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Modulárne ističe
Autor: Ing. Jozef Zuščak, PhD.
Pracovisko: Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
Vedúci práce: doc. Ing. Ľudovít Hüttner, PhD.
Oponent:Ing. Ľudovít Jurčacko
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Modulárne ističe
Abstrakt:Slovenská technická univerzita v Bratislave FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY Študijný program: elektrotechnika Autor: Jozef Zuščak Názov bakalárskej práce: Modulárne ističe Vedúci bakalárskej práce: doc. Ing. Ľudovít Hűttner PhD. Rok odovzdania: máj 2012 Cieľom práce je oboznámenie sa s ističmi, ako s el. prístrojmi určenými na istenie vedení a zariadení, s ich funkciou a podsystémami. Obsahom práce je vývoj ističov od prvopočiatkov, až po súčasné modulárne ističe (ďalej len MI). Plusy MI, ako aj ich mínusy oproti poistkám. Rozdelenie ističov, tvar a rozmery MI. Vypínacia charakteristika podľa príslušnej normy. Základné časti MI a spriahnutie elektrických a mechanických systémov v daný celok. Spúšte a ich fyzikálny princíp činností. Elektromagnet, ako časovo nezávislá spúšť a bimetal, ako časovo závislá spúšť. Príčiny vzniku el. oblúka, spôsoby jeho uhasenia. Zhášacia komora v MI. Mechanizmus rastu oblúkového napätia. Jednosmerné ističe a rozdiely vo vnútornom usporiadaní oproti striedavým MI. Spôsoby uhasenia oblúka pri nedostatočnom vlastnom magnetickom poli. Meranie: Overenie vypínacej charakteristiky s príslušnou normou, vypínanie jednosmerného prúdu. Výsledky a význam práce spočíva v dosiahnutí experimentálnych výsledkov, ktoré musia spĺňať príslušnú normu, a tým deklarovať, že daný systém je optimálny pre dnešné potreby. Kľúčové slová: istenie, spúšte, nadprúd, elektromagnet .
Kľúčové slová: elektromagnet , nadprúd , istenie

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene