10. 12. 2019  5:29 Radúz
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Ľudovít Hüttner, PhD.
Identifikačné číslo: 2173
Univerzitný e-mail: ludovit.huttner [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)

Kontakty     Výučba     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Dizertačná práca
Názov práce:Rozbor vlastností elektrických strojov využívajúcich permanentné magnety na tvorbu poľa a ich návrh
Autor: Ing. Milan Uhrík, PhD.
Pracovisko: Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
Vedúci práce: doc. Ing. Ľudovít Hüttner, PhD.
Oponent 1:prof. Ing. Ľudovít Klug, PhD.
Oponent 2:doc. Ing. Pavol Rafajdus, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Rozbor vlastností elektrických strojov využívajúcich permanentné magnety na tvorbu poľa a ich návrh
Abstrakt:Elektrické motory budené pomocou permanentných magnetov (PM) patria medzi najperspektívnejšie typy elektrických motorov v súčasnosti. Táto práca je zameraná najmä na vlastnosti diskových elektrických motorov s permanentnými magnetmi na rotore. V úvode práce je uvedený teoretický rozbor diskových motorov, ich technické prevedenie a rôzne praktické aplikácie. Analyzované sú tiež materiály permanentných magnetov vhodné na použitie v týchto motoroch. Hlavná časť práce je venovaná metodike návrhu diskových motorov, s dôrazom na konštrukčné špecifiká diskových motorov. Na analýzu magnetických obvodov sa využila najmä metóda konečných prvkov a reluktančné siete. Návrh bol realizovaný ako spätný prepočet existujúceho prototypu diskového motora. Správnosť návrhu sa overila identifikáciou parametrov a zmeraním prevádzkových charakteristík reálneho prototypu. Jadro výskumnej časti práce tvorila analýza možnosti riadenia motora v synchrónnom režime pomocou frekvenčného meniča, optimalizácia tvaru magnetického obvodu motora za účelom minimalizácie zvlnenia momentu, termálna analýza a analýza radiálnych magnetických tokov v jarme statora a ich vplyv na veľkosť strát v železe. Prakticky sú tiež vyhodnotené rôzne typy vinutí vhodných na navíjanie toroidných statorov diskových motorov. Záver práce je venovaný analýze možnosti zabudovania indukčnej klietky na rotor diskového motora.
Kľúčové slová:permanentné magnety, návrh, meranie, zvlnenie momentu, diskové motory, termálna analýza, radiálne magnetické toky, vinutia, rotorová klietka

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene