9. 12. 2019  0:21 Izabela
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Ľudovít Hüttner, PhD.
Identifikačné číslo: 2173
Univerzitný e-mail: ludovit.huttner [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)

Kontakty     Výučba     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Dizertačná práca
Názov práce:Elektro-tepelná analýza varistora na báze oxidov kovov
Autor: Ing. Miloš Glasa, PhD.
Pracovisko: Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
Vedúci práce: doc. Ing. Ľudovít Hüttner, PhD.
Oponent 1:prof. Ing. Justín Murín, DrSc.
Oponent 2:doc. Ing. Pavel Mindl, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Elektro-tepelná analýza varistora na báze oxidov kovov
Abstrakt:Hlavnou témou dizertačnej práce je priblíženie nového návrhu výpočtového modelu varistora na báze oxidov kovov, ktorý je sústredený na riešenie elektro - tepelných analýz pomocou metódy konečných prvkov. Práca je rozdelená do niekoľkých hlavných sekcií. V prvej je pozornosť zameraná na problematiku prepäťovej ochrany s podrobnejším priblížením základných vlastností varistora ako jediného stavebného prvku prepäťovej ochrany. Priblížený je súčasný stav riešenia adekvátnych náhrad a počítačových modelov varistora, ktoré sú zamerané primárne na elektrické vlastnosti tohto prvku. Hlavnú časť tvorí tvorba nového návrhu modelu varistora. Problematika riešenia sa zameriava hlavne na oblasť vysokých prúdov pri opakovanom pôsobení voči impulzným prúdom, ktorých hodnoty korešpondujú s troma prevádzkovými stavmi -- oblasť bezpečnej prevádzky, oblasť nominálnych prúdov a oblasť hodnôt prevyšujúcich nominálne hodnoty deklarované výrobcom. Najväčším problémom varistorov v tejto oblasti pôsobenia je elektrický prieraz, ktorému napomáha aj rozloženie teplotného poľa. Predkladaný návrh modelu analyzuje dva prevádzkové stavy, ktorých dôveryhodnosť je podložená experimentálnym overením v laboratóriu.
Kľúčové slová:výpočtový model, MOV varistor, MKP, impulzný prúd, prieraz

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene