9. 12. 2019  19:23 Izabela
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Ľudovít Hüttner, PhD.
Identifikačné číslo: 2173
Univerzitný e-mail: ludovit.huttner [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)

Kontakty     Výučba     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Prúdová dráha spínacieho prístroja
Autor: Ing. Róbert Király
Pracovisko: Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
Vedúci práce: doc. Ing. Ľudovít Hüttner, PhD.
Oponent:Ing. Ľudovít Jurčacko
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Prúdová dráha spínacieho prístroja
Abstrakt:Práca sa zaoberá prúdovou dráhou spínacieho prístroja, konkrétne stýkača. Pozornosť je zameraná predovšetkým na požiadavky noriem pri návrhu prúdovej dráhy, ktoré sú využité aj pri samotnom návrhu obsiahnutom v práci. Ďalším zameraním je metodika návrhu prúdovej dráhy, ktorá sa zaoberá postupom návrhu prúdovej dráhy a veličinami, ktoré pri návrhu vystupujú a treba ich zohľadniť. Práca obsahuje aj výpočet dynamických síl pre prúdovú dráhu konkrétneho stýkača aj pre navrhnutú prúdovú dráhu. Súčasťou práce je aj kontrola oteplenia prúdovej dráhy dostupnými metódami. Pri výpočtoch je realizovaná metóda náhradných tepelných schém a praktickým meraním je zistené skutočné oteplenie prúdovej dráhy. Poslednou metódou je metóda konečných prvkov kde sú prostredníctvom aplikácie ANSYS simulované elektrodynamické deje na prúdovej dráhe na dosiahnutie tepelnej analýzy tejto dráhy. Záverom práce je porovnanie výsledkov a jednotlivých metód z hľadiska ich relevantnosti a analýza príčin rozdielnych výsledkov.
Kľúčové slová:prúdová dráha, oteplenie, ANSYS, návrh, metodika, stýkač

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene