8. 12. 2019  0:42 Marína
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Ľudovít Hüttner, PhD.
Identifikačné číslo: 2173
Univerzitný e-mail: ludovit.huttner [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)

Kontakty     Výučba     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Obmedzovač prúdu z páskového vysokoteplotného supravodiča
Autor: Ing. Miloš Mošať
Pracovisko: Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
Vedúci práce: doc. Ing. Ľudovít Hüttner, PhD.
Oponent:doc. Ing. Peter Jahn, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Obmedzovač prúdu z páskového vysokoteplotného supravodiča
Abstrakt:Úvod teoretickej časti tejto diplomovej práce sa zaoberá vlastnosťami supravodičov a supravodivých pások a javmi vznikajúcimi pri prechode prúdu supravodivou páskou. V práci je ďalej vysvetlený pojem obmedzovač skratového prúdu a princíp fungovania jednotlivých druhov supravodivých obmedzovačov skratového prúdu . V experimentálnej časti sa v práci venujem meraniu kritických prúdov supravodivých pások, meraniu hysteréznych strát v supravodivých páskach spôsobených prechodom striedavého prúdu pri rôznych konfiguráciách supravodivých pások. Výpočet striedavých strát pomocou softvéru COMSOL Multiphysics sa zameriava na správanie dvojice pások pre supravodivý obmedzovač skratového prúdu . Záver práce je venovaný vyhodnoteniu nameraných a vypočítaných údajov.
Kľúčové slová:straty, obmedzovač, supravodič

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene