10. 12. 2019  1:38 Radúz
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Ľudovít Hüttner, PhD.
Identifikačné číslo: 2173
Univerzitný e-mail: ludovit.huttner [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)

Kontakty     Výučba     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Komplexná ochrana budovy pred účinkami impulzných a bleskových prúdov
Autor: Ing. Andrej Uhrík
Pracovisko: Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
Vedúci práce: doc. Ing. Ľudovít Hüttner, PhD.
Oponent:Ing. Ľudovít Jurčacko
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Komplexná ochrana budovy pred účinkami impulzných a bleskových prúdov
Abstrakt:Úvodná časť práce je venovaná atmosférickým javom a priblíženiu pojmu blesk. V druhej časti sa práca zaoberá prepätím, príčinami jeho vzniku, jeho šírením a tvarom prepäťovej vlny. Táto časť tiež zahŕňa citácie z normy STN EN 61643-11, ktorá sa danou problematikou zaoberá. Ďalej práca opisuje ochranu budov pred účinkami prepätia, pričom bližšie rozpisuje problematiku bleskozvodov, tienenia , vyrovnania potenciálov ale i zapojenia zvodičov prepätia. Taktiež sa venuje koordinácii zvodičov, ich charakteristickým vlastnostiam a problematike okolo istenia prepäťových ochrán. Záver kapitoly sa venuje aktuálnym trendom v danej oblasti. Posledná kapitola práce je rozdelená na dve časti. Prvou časťou je meranie priebehov napätí a prúdov za jednotlivými stupňami trojstupňovej ochrany. Druhou časťou je simulácia trojstupňovej prepäťovej ochrany v programe Matlab Simulink. Z vytvoreného modelu sme zaznamenali priebehy napätí a prúdov za každým stupňom. V závere práce je vyhodnotenie experimentálnej časti a porovnanie výsledkov merania a výsledkov zo simulácie.
Kľúčové slová:Prepätie, Zvodič, Koordinácia

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene