12. 12. 2019  4:27 Otília
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Ľudovít Hüttner, PhD.
Identifikačné číslo: 2173
Univerzitný e-mail: ludovit.huttner [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)

Kontakty     Výučba     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Dizertačná práca
Názov práce:Motory s permanentnými magnetmi na rotore
Autor: Ing. Ján Chudiváni, PhD.
Pracovisko: Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
Vedúci práce: doc. Ing. Ľudovít Hüttner, PhD.
Oponent 1:prof. Ing. Pavol Rafajdus, PhD.
Oponent 2:doc. Ing. Michal Kostelný, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Motory s permanentnými magnetmi na rotore
Abstrakt:Hlavnou tému dizertačnej práce je spracovanie metodiky elektromagnetického návrhu bezkefového motora s koncentrickým vinutím. Dizertačná práca je rozdelená do šiestich kapitol. V prvej kapitole je popísaný súčasný stav motorov s permanentnými magnetmi na rotore. Hlavná časť dizertačnej práce je od druhej kapitoly, kde je spracovaná metodika elektromagnetického návrhu bezkefového motora s koncentrickým vinutím. V tretej kapitole je vykonaná elektromagnetická analýza bezkefového stroja s koncentrickým vinutím pomocou metódy konečných prvkov v troch prípadoch: stav naprázdno, zaťažený stav a stav reakcie kotvy. Štvrtá kapitola sa zaoberá experimentálnymi meraniami na bezkefovom stroji s koncentrickým vinutím a proprietárnom meniči frekvencie. V piatej kapitole je znázornená a opísaná simulačná schéma bezkefového stroja s koncentrickým vinutím, ktorá je vytvorená v prostredí programu Matlab-Simulink. Na základe získaných výsledkov z druhej až piatej kapitoly sú v šiestej kapitole vypracované odporúčania pre prax z hľadiska celkového návrhu bezkefového synchrónneho stroja s koncentrickým vinutím.
Kľúčové slová:Bezkefový motor, Koncentrické vinutie, Permanentný magnet, Elektromagnetický návrh, Metóda konečných prvkov

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene