15. 12. 2019  5:38 Ivica
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Ľudovít Hüttner, PhD.
Identifikačné číslo: 2173
Univerzitný e-mail: ludovit.huttner [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)

Kontakty     Výučba     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Návrh tepelnej spúšte
Autor: Ing. Jozef Zuščak, PhD.
Pracovisko: Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
Vedúci práce: doc. Ing. Ľudovít Hüttner, PhD.
Oponent:Ing. Ľudovít Jurčacko
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Návrh tepelnej spúšte
Abstrakt:ABSTRAKT Slovenská technická univerzita v Bratislave FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY Študijný program: Elektroenergetika Autor: Bc. Jozef Zuščak Názov diplomovej práce: Návrh tepelnej spúšte Vedúci diplomovej práce: doc. Ing. Ľudovít Hűttner PhD. Rok odovzdania: jún 2014 Cieľom práce je analýza časovo závislej nadprúdovej spúšte (bimetalu) v modulárnom ističi. V prvej časti práce sme sa oboznámili s funkciou modulárneho ističa (ďalej len MI) ako celku. Tvar a rozmery MI. Základné časti MI a spriahnutie elektrických a mechanických systémov v daný celok. Analyzovali sme jednotlivé nadprúdové spúšte a ich fyzikálny princíp činností. Oboznámili sme sa s platnou európskou normou pre MI. Na základe teoretických poznatkov sme navrhli metodiku pre výber vhodnej tepelnej spúšte. V ďalšej časti sme urobili experimentálne merania na MI s nominálnym prúdom 16 A. Pre konkrétny istič sme navrhli optimálnu tepelnú spúšť (bimetal). V poslednej časti sme modelovali konkrétny istič CAD programom. Urobili sme elektrotepelnú analýzu ističa CAE programom. Namerané dáta sme porovnali so simuláciou a výpočtom. Podstata práce spočíva v porovnaní nameraných, vypočítaných a simulovaných výsledkov, ktorého záver mal potvrdiť správnosť návrhu a podporiť možnosť využitia simulačných programov, ako silného nástroja pri návrhu elektrotepelných zariadení všeobecne.
Kľúčové slová:bimetal, nadprúd, spúšť, istič

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene