21. 10. 2020  12:24 Uršuľa
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Lucia Ploskuňáková
Identifikačné číslo: 21788
 
Výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním - Dekanát (SjF)

     
Absolvent     Záverečná práca
     
Publikácie     Vedené práce     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na STU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:

Por.StavZáverečná práca
Podrobnosti
1.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Tomáš Andel
Vývoj nástrojov v trieskovom obrábaní
jún 2011Zobrazenie záverečnej práce
2.
Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Mgr. Eunika Avante
Kontrola kvality kobercových výrobkov pre automobilový priemysel
jún 2011
Zobrazenie záverečnej práce
3.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Róbert Balamuta
Progresívne sústružnícke nože
jún 2010
Zobrazenie záverečnej práce
4.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Ján Duga
Upínacie zariadenia v strojárskej praxi
jún 2010
Zobrazenie záverečnej práce
5.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Tomáš Gaži
Uplatnenie prípravkov v strojárskej praxi
jún 2010
Zobrazenie záverečnej práce
6.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Juraj Hrušecký
Spracovanie kalov z ČOV
jún 2011
Zobrazenie záverečnej práce
7.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Bohuslav Chrenko
Spracovanie odpadov zo skla
jún 2012
Zobrazenie záverečnej práce
8.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Peter Miča
Vývoj materiálov rezných nástrojov
jún 2011
Zobrazenie záverečnej práce
9.
Záverečná práca je nekompletná
BPAutor: Bc. Zuzana Mičová
Možnosti separoveného zberu plastov
jún 2012Zobrazenie záverečnej práce
10.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Radoslav Olach
Výroba tvarových súčiastok
jún 2013Zobrazenie záverečnej práce
11.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Adam Petruf
Opätovné použitie elektrozariadení a elektroniky
jún 2012
Zobrazenie záverečnej práce
12.Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Ing. Ján Szkok
Separácia komunálneho odpadu
jún 2011
Zobrazenie záverečnej práce
13.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Ján Szkok
Zber a spracovanie odpadov z domácností
jún 2012
Zobrazenie záverečnej práce
14.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Martin Šimko
Vedenie nástroja pomocou prípravkov
jún 2011Zobrazenie záverečnej práce
15.
Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Ing. Martin Šimko
Vedenie nástroja pri vŕtaní a vyvŕtavaní
jún 2010
Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BP
Bakalárska práca
DP
Diplomová práca
DizP
Dizertačná práca
HabP
Habilitačná práca
RigP
Rigorózna práca
TzDizP
Tézy dizertačnej práce
ZpMBA
Záverečná MBA práca
ZP
Záverečná práca
ZPicv
Záverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzš
Záverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájenáZáverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovaná
Záverečná práca je rozpracovaná