Jul 19, 2019   2:22 p.m. Dušana
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Lucia Ploskuňáková
Identification number: 21788
University e-mail: lucia.ploskunakova [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovnice s VŠ vzdelaním - Dean´s Office (FME)
 
2329V05  Production Machines and Equipment D-VSZ
FME D-VSZ ext [interrupted]
Doctoral type of study, part-time, attendance method form
interrupted study

Contacts     Graduate     Final thesis     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Progressive turning tools
Written by (author): Ing. Róbert Balamuta
Department: Institute of manufacturing systems, environmental technology and quality management (FME)
Thesis supervisor: Ing. Lucia Ploskuňáková
Opponent:Ing. Miloš Matúš, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Progresívne sústružnícke nože
Summary:Sústružnícke nože majú najdôležitejšiu úlohu pri sústružení obrobkov. Hlavný rezný pohyb vykonáva obrobok a vedľajší pohyb nástroj (sústružnícky nôž). Geometria sústružníckeho noža musí spĺňať požiadavky, ktoré sú vopred dané. Tieto požiadavky sa menia v závislosti od obrábaného materiálu. Sústružnícke nože sa rozdeľujú podľa viacerých kritérií. Rozdeľujeme ich podľa konštrukcie, spôsobu obrábania, polohy reznej hrany ku stopky nástroja, smeru obrábania a tvaru. Pri sústružení dosahujeme určite druhy presnosti a drsnosti. Tieto hodnoty závisia od druhu vymeniteľnej reznej doštičky a od druhu sústruženia. V dnešnej dobre sa najviac používajú vymeniteľné rezné doštičky, ktoré sa potom upínajú na definované miesto sústružníckeho noža. Vymeniteľné rezné doštičky majú svoje typické označenia. Tieto označenia sa odlišujú v tom, či ide o vonkajšie, vnútorné alebo nože pre sústruženie závitov. Vymeniteľné rezné doštičky rozdeľujeme podľa ich tvarov na kruhové, trojuholníkové, päťuholníkové, kosoštvorcové, predlženého kosoštvorca, šesťuholníkové a stranové. Pri sústružení s týmito VRD po nejakom čase dochádza k ich opotrebeniu. Preto je treba dávať pozor pri výbere vhodnej doštičky pri obrábaní určitého materiálu. Opotrebenia poznáme: opotrebenie chrbta, oxidačná ryha na vedľajšej reznej hrane, plastická deformácia špičky, porušenie reznej hrany (mimo záber), vymol na čele, vrubové opotrebenie na hlavnej reznej hrane, tvorba nárastku, krehké porušenie reznej hrany, deštrukcia reznej hrany (špičky nástroja), hrebeňové trhliny. Sústružnícke nože sa vyrábajú z rôznych materiálov, sú to napríklad materiály ako nástrojové ocele, spekané karbidy, cermety, rezné keramiky, diamant, kubický nitrid bóru. Sústruženie patri medzi trieskové metódy obrábania, čiže dochádza k vzniku triesky. Pre lepšie odvádzanie triesok sa používajú rôzne tvarovače triesok, ktoré sú umiestnené na čelnej ploche sústružníckeho noža.
Key words:obrobok, geometria sústružníckeho noža, trieska, rezná doštička

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses via academic / university library for study, scientific, educational and information purposes only to university users (access check based on computer's IP address or on login and password).


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited