12. 8. 2020  8:13 Darina
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Lucia Ploskuňáková
Identifikační číslo: 21788
 
Výskumný pracovnice s VŠ vzdelaním - Dekanát (SjF)

Kontakty
     
     
Závěrečná práce
     
     
Vedené práce
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Bakalářská práce
Název práce:
Progresívne sústružnícke nože
Autor:
Pracoviště:
Vedoucí práce:
Oponent:doc. Ing. Miloš Matúš, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

Název práce:
Progresívne sústružnícke nože
Abstrakt:
Sústružnícke nože majú najdôležitejšiu úlohu pri sústružení obrobkov. Hlavný rezný pohyb vykonáva obrobok a vedľajší pohyb nástroj (sústružnícky nôž). Geometria sústružníckeho noža musí spĺňať požiadavky, ktoré sú vopred dané. Tieto požiadavky sa menia v závislosti od obrábaného materiálu. Sústružnícke nože sa rozdeľujú podľa viacerých kritérií. Rozdeľujeme ich podľa konštrukcie, spôsobu obrábania, polohy reznej hrany ku stopky nástroja, smeru obrábania a tvaru. Pri sústružení dosahujeme určite druhy presnosti a drsnosti. Tieto hodnoty závisia od druhu vymeniteľnej reznej doštičky a od druhu sústruženia. V dnešnej dobre sa najviac používajú vymeniteľné rezné doštičky, ktoré sa potom upínajú na definované miesto sústružníckeho noža. Vymeniteľné rezné doštičky majú svoje typické označenia. Tieto označenia sa odlišujú v tom, či ide o vonkajšie, vnútorné alebo nože pre sústruženie závitov. Vymeniteľné rezné doštičky rozdeľujeme podľa ich tvarov na kruhové, trojuholníkové, päťuholníkové, kosoštvorcové, predlženého kosoštvorca, šesťuholníkové a stranové. Pri sústružení s týmito VRD po nejakom čase dochádza k ich opotrebeniu. Preto je treba dávať pozor pri výbere vhodnej doštičky pri obrábaní určitého materiálu. Opotrebenia poznáme: opotrebenie chrbta, oxidačná ryha na vedľajšej reznej hrane, plastická deformácia špičky, porušenie reznej hrany (mimo záber), vymol na čele, vrubové opotrebenie na hlavnej reznej hrane, tvorba nárastku, krehké porušenie reznej hrany, deštrukcia reznej hrany (špičky nástroja), hrebeňové trhliny. Sústružnícke nože sa vyrábajú z rôznych materiálov, sú to napríklad materiály ako nástrojové ocele, spekané karbidy, cermety, rezné keramiky, diamant, kubický nitrid bóru. Sústruženie patri medzi trieskové metódy obrábania, čiže dochádza k vzniku triesky. Pre lepšie odvádzanie triesok sa používajú rôzne tvarovače triesok, ktoré sú umiestnené na čelnej ploche sústružníckeho noža.
Klíčová slova:obrobok, geometria sústružníckeho noža, trieska, rezná doštička

Aktuální stupeň zveřejnění
 
zpřístupňování digitální rozmnoženiny školního díla prostřednictvím akademické / univerzitní knihovny na studijní, vědecké, vzdělávací a informační účely pouze uživatelům v rámci vysoké školy (kontrola přístupu na základě IP adres počítačů nebo prostřednictvím jména a hesla).


Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně