Sep 28, 2020   11:40 a.m. Václav
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Lucia Ploskuňáková
Identification number: 21788
University e-mail: lucia.ploskunakova [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovnice s VŠ vzdelaním - Dean´s Office (FME)

     
     
Final thesis
     
Publications
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:Clamping device in engineering practice
Written by (author):
Department: Institute of manufacturing systems, environmental technology and quality management (FME)
Thesis supervisor:
Opponent:doc. Ing. Ľudovít Kolláth, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Upínacie zariadenia v strojárskej praxi
Summary:Cieľom mojej bakalárskej práce bolo oboznámenie sa a spracovanie študijných podkladov na tému upínače. V samotnej práci je písané o typoch, rozdelení, trendoch v upínaní a o jednotlivých technológiách v danej oblasti. Bližšie sa zaoberá jednotlivými druhmi upnutia obrobku a taktiež nástroja. Sú v nej spomenuté konvenčné i špeciálne druhy upínacích zariadení. Poslednej kapitola je zameraná na postup pri výpočte a taktiež sú v nej znázornené obecné prípad výpočtu upínacích síl.
Key words:
upínače, druhy upnutia, a špeciálne druhy upínacích zariadení, postup pri výpočte

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses via academic / university library for study, scientific, educational and information purposes only to university users (access check based on computer's IP address or on login and password).


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited