10. 8. 2020  2:03 Vavrinec
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Lucia Ploskuňáková
Identifikační číslo: 21788
Univerzitní e-mail: lucia.ploskunakova [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovnice s VŠ vzdelaním - Dekanát (SjF)

     Absolvent     Závěrečná práce
     
     
Vedené práce
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Bakalářská práce
Název práce:
Upínacie zariadenia v strojárskej praxi
Autor: Ing. Ján Duga
Pracoviště: Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality (SjF)
Vedoucí práce:
Ing. Lucia Ploskuňáková
Oponent:
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

Název práce:
Upínacie zariadenia v strojárskej praxi
Abstrakt:Cieľom mojej bakalárskej práce bolo oboznámenie sa a spracovanie študijných podkladov na tému upínače. V samotnej práci je písané o typoch, rozdelení, trendoch v upínaní a o jednotlivých technológiách v danej oblasti. Bližšie sa zaoberá jednotlivými druhmi upnutia obrobku a taktiež nástroja. Sú v nej spomenuté konvenčné i špeciálne druhy upínacích zariadení. Poslednej kapitola je zameraná na postup pri výpočte a taktiež sú v nej znázornené obecné prípad výpočtu upínacích síl.
Klíčová slova:
upínače, druhy upnutia, a špeciálne druhy upínacích zariadení, postup pri výpočte

Aktuální stupeň zveřejnění
 
zpřístupňování digitální rozmnoženiny školního díla prostřednictvím akademické / univerzitní knihovny na studijní, vědecké, vzdělávací a informační účely pouze uživatelům v rámci vysoké školy (kontrola přístupu na základě IP adres počítačů nebo prostřednictvím jména a hesla).


Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně