Jul 16, 2019   4:56 p.m. Drahomír
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Lucia Ploskuňáková
Identification number: 21788
University e-mail: lucia.ploskunakova [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovnice s VŠ vzdelaním - Dean´s Office (FME)
 
2329V05  Production Machines and Equipment D-VSZ
FME D-VSZ ext [interrupted]
Doctoral type of study, part-time, attendance method form
interrupted study

Contacts     Graduate     Final thesis     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Fixture application in engineering practice
Written by (author): Ing. Tomáš Gaži
Department: Institute of manufacturing systems, environmental technology and quality management (FME)
Thesis supervisor: Ing. Lucia Ploskuňáková
Opponent:Ing. Iveta Onderová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Uplatnenie prípravkov v strojárskej praxi
Summary:Použitie a uplatnenie prípravkov vo výrobe a strojárskom priemysle je veľmi široké. Vplyv prípravku na výrobný proces je veľmi veľký, hlavne pri veľkosériovej a hromadnej výrobe. Od jeho konštrukcie závisí konečná presnosť a kvalita výrobku, efektivita a hospodárnosť výrobného procesu. Podľa technologickej operácie, sériovosti a požadovanej presnosti je zvolený najvhodnejší typ prípravku. Pri voľbe prípravku sa začína stále viac využívať výpočtová technika. Podobne ako pre návrh súčiastky a simuláciu technologických operácii je aj návrh prípravku možné robiť pomocou počítačového software-u CAFD. Hlavným prínosom tohto systému je automatické navrhovanie prípravkov a ich upínacích častí za pomoci databázy s veľkým obsahom komponentov a grafických a matematických dát. Použitím počítačom podporovaného systému navrhovania upínacích prípravkov CAFD spolu s CAD a CAM systémami je možné simulovať vkladanie a vyberanie obrobku a kontrolovať interferenciu, ktorá by mohla vzniknúť použitím navrhnutého prípravku. V budúcnosti je možné očakávať zjednotenie týchto systémov a tým aj zrýchlenie a vyššiu automatizáciu procesu navrhovania prípravku.
Key words:prípravok, presnosť, hospodárnosť, CAFD

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses on-line via Internet with no restrictions, incl. the right to provide sub-lincence to a third person for study, scientific, educational and information purposes.


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment formFinal thesis

Parts of thesis with postponed release:

Reviews for final thesis unlimited