1. 10. 2020  21:39 Arnold
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Lucia Ploskuňáková
Identifikační číslo: 21788
 
Výzkumná pracovnice s VŠ vzděláním - Dekanát (SjF)

     
     
     
Publikace
     
Vedené práce
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Bakalářská práce
Název práce:
Uplatnenie prípravkov v strojárskej praxi
Autor: Ing. Tomáš Gaži
Pracoviště:
Vedoucí práce: Ing. Lucia Ploskuňáková
Oponent:
Ing. Iveta Onderová, PhD.
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

Název práce:
Uplatnenie prípravkov v strojárskej praxi
Abstrakt:
Použitie a uplatnenie prípravkov vo výrobe a strojárskom priemysle je veľmi široké. Vplyv prípravku na výrobný proces je veľmi veľký, hlavne pri veľkosériovej a hromadnej výrobe. Od jeho konštrukcie závisí konečná presnosť a kvalita výrobku, efektivita a hospodárnosť výrobného procesu. Podľa technologickej operácie, sériovosti a požadovanej presnosti je zvolený najvhodnejší typ prípravku. Pri voľbe prípravku sa začína stále viac využívať výpočtová technika. Podobne ako pre návrh súčiastky a simuláciu technologických operácii je aj návrh prípravku možné robiť pomocou počítačového software-u CAFD. Hlavným prínosom tohto systému je automatické navrhovanie prípravkov a ich upínacích častí za pomoci databázy s veľkým obsahom komponentov a grafických a matematických dát. Použitím počítačom podporovaného systému navrhovania upínacích prípravkov CAFD spolu s CAD a CAM systémami je možné simulovať vkladanie a vyberanie obrobku a kontrolovať interferenciu, ktorá by mohla vzniknúť použitím navrhnutého prípravku. V budúcnosti je možné očakávať zjednotenie týchto systémov a tým aj zrýchlenie a vyššiu automatizáciu procesu navrhovania prípravku.
Klíčová slova:
prípravok, presnosť, hospodárnosť, CAFD

Aktuální stupeň zveřejnění
 
zpřístupňování vytvořené digitální rozmnoženiny školního díla online prostřednictvím internetu bez omezení, včetně práva poskytovat sublicence třetí osobě na studijní, vědecké, vzdělávací a informační účely.


Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Posudky závěrečné práce neomezeně