Oct 16, 2019   11:33 a.m. Vladimíra
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Lucia Ploskuňáková
Identification number: 21788
University e-mail: lucia.ploskunakova [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovnice s VŠ vzdelaním - Dean´s Office (FME)

Contacts     Graduate     Final thesis     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Development tools in cutting machining
Written by (author): Ing. Tomáš Andel
Department: Institute of manufacturing systems, environmental technology and quality management (FME)
Thesis supervisor: Ing. Lucia Ploskuňáková
Opponent:doc. Ing. Peter Križan, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Vývoj nástrojov v trieskovom obrábaní
Summary:Táto bakalárska práca sa zaoberá popisom definícií základných pojmov trieskového obrábania a všeobecne nástrojov v trieskovom obrábaní. Sú v nej zahrnuté základné pojmy od obrábania k pojmom rezného nástroja, jeho častí, cez geometriu, roviny a dôležité uhly hrotu obrábacieho nástroja. V práci nechýbajú rozdelenia nástrojov z rôznych hľadísk. V bakalárskej práci je ďalej spomenutý prehľad noriem obrábacích nástrojov, ich častí a upínanie nástrojov, prehľad niektorých patentov obrábacích nástrojov. Druhá časť práce sa zaoberá nástrojmi na výrobu otvorov a stručnými definíciami ich technológií. Obsahuje základné rozdelenia vŕtacích nástrojov a charakteristiku pojmov týchto nástrojov. Inovácie, novinky a nové trendy v oblastiach konštrukcie upínania, reznej časti a iné. Záver obsahuje aj vypracovanie materiálov pre tvorbu študijných podkladov a v prílohe sa nachádzajú normy s označením 22 pre všetky druhy nástrojov.
Key words:vrták, Nástroj, výstružník, obrábanie, výhrubník, obrobok

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses via academic / university library for study, scientific, educational and information purposes only to university users (access check based on computer's IP address or on login and password).


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited