22. 9. 2019  5:39 Móric
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Lucia Ploskuňáková
Identifikačné číslo: 21788
Univerzitný e-mail: lucia.ploskunakova [at] stuba.sk
 
Výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním - Dekanát (SjF)
 
2329V05  výrobné stroje a zariadenia D-VSZ
SjF D-VSZ ext [prerušené]
Doktorandský typ štúdia, externá prezenčná forma
štúdium prerušené

Kontakty     Absolvent     Záverečná práca     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Vývoj nástrojov v trieskovom obrábaní
Autor: Ing. Tomáš Andel
Pracovisko: Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality (SjF)
Vedúci práce: Ing. Lucia Ploskuňáková
Oponent:doc. Ing. Peter Križan, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Vývoj nástrojov v trieskovom obrábaní
Abstrakt:Táto bakalárska práca sa zaoberá popisom definícií základných pojmov trieskového obrábania a všeobecne nástrojov v trieskovom obrábaní. Sú v nej zahrnuté základné pojmy od obrábania k pojmom rezného nástroja, jeho častí, cez geometriu, roviny a dôležité uhly hrotu obrábacieho nástroja. V práci nechýbajú rozdelenia nástrojov z rôznych hľadísk. V bakalárskej práci je ďalej spomenutý prehľad noriem obrábacích nástrojov, ich častí a upínanie nástrojov, prehľad niektorých patentov obrábacích nástrojov. Druhá časť práce sa zaoberá nástrojmi na výrobu otvorov a stručnými definíciami ich technológií. Obsahuje základné rozdelenia vŕtacích nástrojov a charakteristiku pojmov týchto nástrojov. Inovácie, novinky a nové trendy v oblastiach konštrukcie upínania, reznej časti a iné. Záver obsahuje aj vypracovanie materiálov pre tvorbu študijných podkladov a v prílohe sa nachádzajú normy s označením 22 pre všetky druhy nástrojov.
Kľúčové slová:vrták, Nástroj, výstružník, obrábanie, výhrubník, obrobok

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie digitálnej rozmnoženiny školského diela prostredníctvom akademickej/univerzitnej knižnice na študijné, vedecké, vzdelávacie a informačné účely len používateľom v rámci vysokej školy (kontrola prístupu na základe IP adries počítačov alebo prostredníctvom mena a hesla).


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene